04.12.2023

Autoritatea Vamală Română anunță că în ultimele 6 luni nu au fost înregistrate importuri de cereale din Ucraina

 

Autoritatea Vamală Română precizează că, potrivit datelor deținute de instituție, în ultimele 6 luni au fost înregistrate ZERO operațiuni vamale de importuri din Ucraina pentru categoriile de produse agricole grâu, porumb, rapiță și floarea-soarelui.

 

Ca urmare a informațiilor apărute în mass-media referitoare la pretinsele importuri pe teritoriul României a unor categorii de cereale originare din Ucraina, și anume grâu, porumb, rapiță și floarea-soarelui, Autoritatea Vamală Română amintește că până la data de 15 septembrie 2023, punerea în liberă circulație sau plasarea sub regim de antrepozit vamal, de zonă liberă sau de perfecționare activă a respectivelor produse a fost interzisă în țara noastră, potrivit Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/1100 al Comisiei din 5 iunie 2023 de introducere a unor măsuri preventive privind anumite produse originare din Ucraina.

 

Având în vedere că, începând cu data de 16 septembrie 2023, Comisia Europeană nu a adoptat măsuri similare, a fost necesară luarea de măsuri care să vină în sprijinul fermierilor și producătorilor locali. Astfel, în România, a fost adoptată Ordonanța de Urgență nr 84/2023 privind instituirea unor măsuri de reglementare a importurilor de produse agricole din Ucraina sau Republica Moldova confom căreia grâul, porumbul, rapița și floarea-soarelui se pot importa numai pe bază de autorizație de import, de către operatorii economici cu sediul social și punctul/punctele de lucru pe teritoriul României, care desfășoară activități în următoarele sectoare economice: fabricarea uleiurilor și grăsimilor, fabricarea produselor de morărit, fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă și creșterea animalelor.

 

Deși ordonanța a intrat în vigoare la data de 13 octombrie, nici în perioada 16 septembrie – 13 octombrie și nici de atunci până în prezent nu au fost înregistrate operațiuni de import pentru produsele agricole originale din Ucraina.

 

Facem precizarea că Autoritatea Vamală Română acordă o atenție sporită traficului de la frontierele cu Ucraina.

 

29.11.2023

Autoritatea Vamală Română promovează procedurile vamale simplificate pentru facilitarea comerțului cu Turcia

Autoritatea Vamală Română va promova procedurile vamale simplificate pentru mediul de afaceri din Turcia, ținând cont de volumul mare al schimburilor comerciale dintre cele două țări.

Autoritatea Vamală Română (AVR) și Ambasada Republicii Turcia în România au agreat că vor organiza o întâlnire cu Asociația Oamenilor de Afaceri Turci din București (TIAD) pentru prezentarea procedurilor vamale simplificate de care operatorii economici pot beneficia conform Codului Vamal Unional.

Președintele Autorității Vamale Române, Ion Cupă, a avut marți, 28 noiembrie 2023,  o întrevedere cu Ambasadorul Republicii Turcia în România E.S. Özgür Kıvanç Altan. La  întâlnire a participat și consilierul comercial din cadrul Ambasadei, Naci Akdoğan și directorul general al Direcției Generale Proceduri Vamale și în Domeniul Produselor Accizabile din cadrul AVR, Claudiu Ardeleanu.

Discuțiile au vizat un spectru larg de subiecte ce țin de consolidarea relațiilor de colaborare româno-turce pentru derularea cu operativitate a formalităților vamale, un accent deosebit fiind pus pe procedurile simplificate de care pot beneficia operatorii economici din Turcia și sporirea măsurilor de siguranță în domeniul operațiunilor vamale.

Sublinind importanța consolidării partneriatului economic cu România, Ambasadorul Turciei E.S. Özgür Kıvanç Altan a propus organizarea unei întâlniri bilaterale între autoritățile vamale din Turcia și România în vederea discutării aspectelor specifice din domeniul comun de activitate și permiterii schimbului de cele mai bune practici. 

Președintele AVR, Ion Cupă, a apreciat buna cooperare vamală și asistența reciprocă pentru prevenirea, investigarea şi combaterea infracţiunilor vamale dintre cele două administrații, precum și dialogul activ și permanent cu reprezentații mediului de afaceri. Cupă și-a manifestat deschiderea pentru consolidarea colaborării, exprimându-și încrederea că procedurile vamale simplificate vor fi foarte benefice schimburilor comerciale dintre România și Turcia.

Ambasadorul Turciei E.S. Özgür Kıvanç Altan a mulțumit Autorității Vamale Române pentru deschidere și pentru funcționare adecvată și în bune condiții a operațiunilor vamale cu mărfuri care provin din Turcia.

 

Informații de context:

Volumul schimburilor comerciale între cele două state a continuat să crească și în acest an, cu un avans mai accentuat al exporturilor românești către Turcia. Astfel, în primele zece luni din acest an, exporturile în Turcia s-au ridicat la circa 2,5 miliarde de euro, în creștere cu aproape 10%, în timp ce importurile au totalizat 5,3 miliarde euro, cu 3% mai mult comparativ cu 2022.

La 31 decembrie 2022, în România erau înregistrate 17.602 firme cu capital turcesc (locul 3) cu un capital social subscris în valoare de aproape un miliard de dolari, care plasează Turcia pe locul 14 între statele investitoare în ţara noastră.

[ANAF]

28.11.2023

Serviciul Vamal al SUA trimite un consultant în Portul Constanța

Autoritatea Vamală Română va beneficia, în Portul Constanța, de sprijinul unui reprezentat al Serviciului Vamal și de Protecție a Fontierelor al Statelor Unite ale Americii în domeniul analizei de risc și controlului vamal.

Autoritatea Vamală Română și Serviciul Vamal și de Protecție a Fontierelor al Statelor Unite ale Americii (CBP) au agreat ca de la începutul anului 2024 un reprezentant din cadrul CBP să înceapă activitatea de consultanță în domeniul analizei de risc și controlului vamal în Portul Constanța.

Totodată, o delegație a Autorității Vamale Române va participa, în Statele Unite ale Americii, în cadrul Programului Intenațional de Vizite (IVP), la operațiunile CBP  pentru a face schimb de experiență și a afla metodele de lucru folosite de CBP pentru un control mai bun asupra mărfurilor și persoanelor care intra în SUA.

Președintele Autorității Vamale Române, Ion Cupă, a avut luni, 27 noiembrie 2023,  o întrevedere cu reprezentanții CBP. Întâlnirea a fost mediată de către Biroul Regional al Agenției pentru Reducerea Amenințărilor din domeniul Apărării din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România (DTRA).  

Discuțiile s-au axat pe coordonarea proiectelor viitoare (2023-2026) privind schimbul reciproc de bune practici și sporirea măsurilor de siguranță în domeniul operațiunilor vamale.

Președintele AVR, Ion Cupă, a subliniat faptul că autoritatea vamală română apreciază contribuția CBP la crearea unei relații constructive și a unor condiții îmbunătățite pentru control vamal în frontieră. Cupă și-a manifestat deschiderea pentru consolidarea colaborării, exprimându-și încrederea că sprijinul unui expert pe analiză de risc și control vamal va fi foarte benefic pentru activitatea din Portul Constanța. 

Partea americană a reafirmat ideea că securitatea schimburilor comerciale la nivel mondial și facilitarea comerțului trebuie să fie o prioritate pentru toate agențiile care asigură securitatea frontierelor. Experții au oferit o prezentare a Programului de schimb electronic de date privind mărfurile străine, un program global de control al mărfurilor, care este totodată un instrument de verificare globală a încărcăturilor ce oferă acces la datele despre mărfuri deținute de Statele Unite ale Americii.

Informații de context:

Portul Constanța este principala poarta de intrare și de ieșire a mărfurilor în și din România. Anul trecut, autoritățile portuare au raportat un volum de trafic record de 75,550 milioane de tone față de 67,483 milioane de tone anul precedent, anul 2022 însemnând maximul volumului de trafic operat de Portul Constanța în istoria sa.

În cadrul unei cooperări determinate de recentele evenimente mondiale și de suprapunerea misiunilor în regiunile balcanice, Agenția pentru Reducerea Amenințărilor din domeniul Apărării (DTRA), Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) și Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor SUA (CBP) s-au angajat colaborativ să dezvolte o strategie de evaluare și dezvoltare pentru a spori capacitățile de securitate la frontieră în cadrul națiunilor aliate. Primul pas în acest demers a fost efectuarea unei evaluări a frontierelor terestre și maritime ale României pentru a identifica capabilitățile și provocările cu mediul operațional

Astfel, în octombrie 2022, o echipă condusă de managerul de program al DTRA din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România și atașatul regional al CBP din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Bulgaria a efectuat mai multe vizite de studiu în domeniul securității frontaliere la Birourile Vamale de Frontieră Constanța, Giugiulești, Albița și Siret. Ca urmare a respectivelor vizite de studiu a fost elaborat un plan de măsuri care vizează îmbunătățirea dezvoltării și geastionării criteriilor de risc, modernizarea și digitalizarea controalelor vamale, extinderea capacităților de combatere proactivă a corupției, precum și investiția în formarea profesională a angajaților Autorității Vamale Române.  

[ANAF] [ANAF] [ANAF]

26.11.2023

Vama demarează în decembrie operațiunea „Pinocchio”

Autoritatea Vamală Română va derula în luna decembrie operațiunea „Pinocchio”, care vizează controale extinse privind traficul de jucării contrafăcute.

 

Lucrătorii Autorității Vamale Române vor desfășura în luna decembrie ample controale pe segmentul importurilor de jucării, concentrându-se în principal pe identificarea produselor susceptibile de contrafacere, într-o perioadă a anului în care traficul acestor mărfuri crește exponențial.

 

Din datele de la nivelul anilor precedenți s-a constatat că la final de an se importă mai mult de o treime din mărfurile contrafăcute care tranzitează România sau sunt destinate pieței interne, pentru a fi comercializate în „luna cadourilor”.

 

„Cifrele din primele zece luni ale anului sunt îngrijorătoare, și arată o triplare a bunurilor contrafăcute care au fost reținute în Vamă. Am decis ca în luna cadourilor să avem un program dedicat pe acest segment, să facem controale tematice exhaustive”, a declarat președintele Autorității Vamale Române, Ion Cupă.

 

Din datele centralizate de la direcțiile regionalele vamale a rezultat că în primele zece luni ale acestui an au fost reținute un sfert de milion de jucării susceptibile de contrafacere, de trei ori mai multe comparativ cu perioada similară din 2022.

 

Operațiunea “Pinocchio” vizează mărfurile din toate birourile vamale de frontieră, dar verificările se vor concentra pe porțile de intrare ale mărfurilor din China și Turcia, unde au fost identificate de-a lungul timpului cele mai multe produse contrafăcute.

 

„Să nu se înțeleagă greșit, aici nu vorbim despre toate jucăriile din China sau Turcia, ci doar de produsele care copiază integral branduri mai mult sau mai puțin consacrate, jucăriile care sunt niște falsuri.”, a precizat președintele AVR.

Chiar dacă sunt valorificate deseori la prețuri sub cele ale produselor originale, jucăriile contrafăcute dezamăgesc în primul rând prin calitatea inferioară și nerespectarea standardelor de calitate și siguranță, punând deseori în pericol sănătatea copiilor.

 

„La nivel financiar, prejudiciul nu se regăsește doar în contabilitatea firmelor care comercializează produsele originale, ci și în bugetul de stat, pentru că la finalul unui lanț de comercializare a acestor produse falsificate sunt de multe ori persoane sau firme care fac evaziune, vând la negru”, a completat Cupă.

 

De-a lungul vremii, Autoritatea Vamală Română a derulat acțiuni comune cu vămile din celelalte state europene, întrucât s-a constatat că o parte din jucăriile contrafăcute care sunt aduse pe teritoriul României sunt destinate tranzitului către statele din vest, unde marjele de profit sunt mult mai înalte.

 

Anunțarea operațiunii „Pinocchio” face parte din eforturile de prevenție derulate de AVR, care urmărește astfel să descurajeze cel puțin o parte dintre firmele care intenționau să introducă în spațiul comercial intern produse contrafăcute.

 

24.11.2023

Autoritatea Vamală Română a participat la Conferința regională la nivel înalt în domeniul antifraudă vamală, desfășurată la Chișinău

În data de 23 noiembrie 2023, delegația Autorității Vamale Române, condusă de dl. Gheorghe Vâscea, director adjunct în cadrul Direcției Generale Coordonare și Control Vamal, a participat la prima conferința regională la nivel înalt în domeniul antifraudă vamală, „Riscuri de Criminalitate Transfrontalieră într-o Europă Deschisă – Provocări Partajate, Soluții Partajate”, organizată de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Misiunea Înalților Consilieri ai Uniunii Europene la Chișinău. 

La conferință au fost prezenți reprezentanți ai Parlamentului Republicii Moldova, Guvernului Republicii Moldova, Ambasadorii UE, ai României, Ucrainei, conducători și reprezentanți ai administrațiilor vamale, serviciilor de frontieră, poliției și ai altor autorități publice din Republica Moldova, România și Ucraina, precum și reprezentanți ai organismelor internaționale și mediului de afaceri.

Conferința a servit drept platformă de dialog pentru consolidarea cooperării între agențiile de aplicare a legii din Republica Moldova, România și Ucraina, în special în ceea ce privește contracararea criminalității transfrontaliere.

În cadrul celor trei panele de discuții, și anume „Contrabanda cu mărfuri accizabile, producție ilegală și fluxuri financiare ilicite, „Trafic transfrontalier de arme, bunuri cu dublă utilizare” și „Trafic de stupefiante, precursori de droguri și steroizi anabolizanți”, participanții au avut oportunitatea de a evalua și aborda tendințele în schimbare în materie de infracționalitate și de a identifica noi modalități de cooperare interinstituțională, pentru a îmbunătăți acțiunile operaționale desfășurate în comun.

În cadrul evenimentului, conducerea Serviciului Vamal al Republicii Moldova a menționat că instituția este puternic angajată în unificarea eforturilor comune și intensificarea cooperării internaționale pentru a lupta eficient contra comerțului ilicit cu mărfuri. În mod special o atenție sporită este îndreptată spre combaterea traficului ilicit cu produse din tutun, care reprezintă o problemă globală, având legături directe cu rețelele de crimă organizată şi de terorism. Contrabanda cu țigări, inclusiv cu produse contrafăcute, este evaluată în prezent ca fiind unul dintre cele mai serioase riscuri la adresa securității pe segmentul de frontieră româno-moldoveană și româno-ucraineană, afectând considerabil bugetele Republicii Moldova, Ucrainei și ale statelor-membre UE. 

Această conferință a reprezentat o oportunitate excelentă pentru Autoritatea Vamală Română de a face schimb de opinii și bune practici cu privire la modalități prin care putem răspunde noilor provocări și situațiilor de criză în domeniul fraudelor vamale care ne vor permite să acționăm coordonat și mai eficient în fața provocărilor actuale.

[ANAF] [ANAF] [ANAF] [ANAF] [ANAF]

24.11.2023

Întrevederea Președintelui Autorității Vamale Române cu Ambasadorul Republicii Moldova la București

Autoritatea Vamală Română va suplimenta personalul din punctele de trecere a frontierei cu Republica Moldova pentru a fluidiza traficul și a face față fluxului mai mare de călători din perioada sărbătorilor de iarnă

Președintele Autorității Vamale Române, Ion Cupă, a avut vineri o întrevedere cu Excelența Sa Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, la care a participat și Lucia Mursa, consilier pe aspecte economice și comerciale în cadrul Ambasadei.

Discuțiile s-au axat pe identificarea de noi soluții eficiente, în special pentru procesarea cât mai rapidă a fluxurilor de mărfuri și mijloace de transport la frontiera de stat româno-moldoveană.

Partea română a dat asigurări că în perioada sărbătorilor de iarnă vor fi sporite efectivele de lucrători vamali, astfel încât să fie un trafic fluid la toate punctele de trecere a frontierei, în condițiile în care intrările și ieșirile din această perioadă sunt mult mai mari decât în restul anului.

Președintele AVR, Ion Cupă, a arătat că autoritățile vamale din cele două state derulează mai multe proiecte comune, unele aflate deja în stadiu avansat.

În cadrul discuțiilor, Excelența Sa Ambasadorul Republica Moldova în România a mulțumit Autorității Vamale Române pentru organizarea vizitelor de studiu, cu sprijinul instrumentului TAIEX, în domeniul gestionării măsurilor tarifare, scutiri de drepturi de import și contingente, clasificare tarifară și originea mărfurilor.

Președintele Autorității Vamale Române a reiterat importanța deosebită pe care o acordă pregătirii profesionale a inspectorilor vamali atât pentru punerea în aplicare, în mod corect și coerent, a legislației comunitare și naționale, cât și pentru efectuarea eficientă și eficace a controalelor vamale.

La finalul întrevederii a fost apreciat parteneriatul Autorității Vamale Române cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova și a fost agreată continuarea dezvoltării acestuia pentru acționarea coordonată și mai eficientă în fața provocărilor actuale. Președintele AVR a subliniat că autoritatea vamală face toate eforturile pentru a sprijini, în limitele competențelor, Republica Moldova să avanseze pe calea sa europeană.

 

[ANAF] [ANAF]

23.11.2023

Bunuri reținute de inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța

În data de 21 noiembrie 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de  Frontieră Constanța - Direcția Regională Vamală București, au descoperit într-un container sosit din China, având ca destinație o societate comercială cu sediul în județul Ilfov, 7.600 bucăți pantaloni de damă, bunuri nedeclarate și sustrase de la controlul vamal.

Bunurile au fost reținute iar valoarea acestora, în situația în care ar fi fost comercializate pe piață la preț de vânzare cu amănuntul al unui produs original, este de aproximativ 495.000 lei, iar fapta constată va fi sancționată cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

[ANAF] [ANAF] [ANAF]

23.11.2023

Bunuri contrafăcute în valoare de 318.000 lei reținute de inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud

În data de 22 noiembrie 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de    Frontieră Constanța Sud - Direcția Regională Vamală București, au descoperit într-un container sosit din China, având ca destinație o societate comercială cu sediul în Slovacia, 500 bucăți jucării din pluș inscripționate ,,MINECRAFT’’, 2.800 bucăți încălzitoare thermopad inscripționate ,,SMILEY’’ și 1.000 bucăți huse silicon pentru telefon inscripționate ,,APPLE’’, bunuri susceptibile de a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală pentru mărcile menționate.

Bunurile au fost reținute iar valoarea acestora, în situația în care ar fi fost comercializate pe piață la preț de vânzare cu amănuntul al unui produs original, este de aproximativ 318.000 lei.

Menționăm că deși se pot vinde cu preţuri atractive, mărfurile contrafăcute prezintă riscuri care pun în pericol sănătatea și siguranța cetățenilor.

[ANAF] [ANAF] [ANAF] [ANAF]

22.11.2023

Jucării în valoare de 63.000 lei descoperite de inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud

În data de 21 noiembrie 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de    Frontieră Constanța Sud - Direcția Regională Vamală București, au descoperit într-un container sosit din China, având ca destinație o societate comercială cu sediul în Chișinău - Republica Moldova, 166 seturi jocuri de construcție inscripționate „LEGO” și 84 bucăți mașinuțe inscripționate „MERCEDES” și „JEEP”, bunuri susceptibile de a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală pentru marcile menționate.

Bunurile au fost reținute iar valoarea acestora, în situația în care ar fi fost comercializate pe piață la preț de vânzare cu amănuntul al unui produs original, este de aproximativ 63.000 lei.

Menționăm că deși se pot vinde cu preţuri atractive, mărfurile contrafăcute prezintă riscuri care pun în pericol sănătatea și siguranța cetățenilor. 

[ANAF] [ANAF] [ANAF] [ANAF] [ANAF]

21.11.2023

Informare cu privire la noul sistem de declarare la export, AES- RO

Autoritatea Vamală Română a postat pe site-ul instituției (www.customs.ro) la secțiunea E-customs/AES, două ghiduri suport pentru operatorii economici, referitoare la declarațiile vamale de export și declarațiile sumare de ieșire și re-export din aplicația AES-RO:
1.AES Ghidul operatorului economic pentru declarația vamală de export;
2.AES Ghidul operatorului economic pentru declarația sumară de ieșire și notificarea de re-export.
Aceste materiale de suport sunt furnizate doar ca îndrumare și nu reprezintă o consiliere sau consultanță juridică pentru operatorii economici. Nu trebuie presupus că îndrumarea este completă sau că oferă un răspuns complex în fiecare caz, în paralel se recomandă studierea Anexei B prevăzută de Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei și de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei.
Pentru mai multe detalii va recomandăm sa accesați link-ul:

https://www.customs.ro/e-customs/aes

Not
a bene:
Începând cu luna iulie 2023, Autoritatea Vamală Română împreună cu Centrul Național de Informații Financiare – Direcția tehnologia informației, comunicații şi statistică vamală, a desfășurat mai multe sesiun
i de informare pentru mediul de afaceri cu privire la noul sistem de declarare la export, AES-RO, sistem prevăzut de Codul vamal al Uniunii.
Noul sistem de declarare la export se bazează pe schimbul electronic de informații între operatorii economici și vamă. Utilizarea acestui nou sistem oferă beneficii semnificative pentru derularea comerțului, permițând o serie de simplificări și facilități în declararea mărfurilor. Totodată, utilizarea noul sistem de declarare la export permite o gestionare mai eficientă a resurselor umane, reduce costurile și îmbunătățește procesele comerciale.

21.11.2023

Autoritatea Vamală Română împreună cu CELBET consolidează capacitatea de control a inspectorilor vamali

 

În perioada 21-23 noiembrie 2023, Autoritatea Vamală Română, împreună cu experții CELBET, organizează cursul de instruire cu tema „Controlul camioanelor”. Partea teoretică a cursului se va desfășura la Iași, iar partea practică, de control vamal, va avea loc la Biroul Vamal de Frontieră Albița, acesta fiind cel mai tranzitat birou vamal din estul României. Participanți la instruire sunt inspectori vamali din 16 state membre ale Uniunii Europene, respectiv Austria, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Letonia, Polonia, România, Slovenia, Slovacia, Suedia și Ungaria și două state terțe, Serbia și Ucraina.

Obiectivul acestui curs îl reprezintă armonizarea controalelor la nivelul tuturor statelor membre, creșterea performanțelor vamale, îmbunătățirea practicilor de lucru comune și dobândirea de abilități necesare în domeniu. Astfel, formatorii CELBET din Grecia, Polonia și Finlanda împreună cu formatorul din cadrul Autorității Vamale Române vor introduce inspectorilor vamali noi proceduri și metode de lucru aplicabile la frontiera terestră externă a UE care vor contribui la creșterea gradului de operativitate și eficiență a controalelor vamale asupra camioanelor.

Cursul de instruire vizează principalele tipuri de camioane, furnizând cunoștințe avansate pentru control vamal al acestora. Exercițiile practice sunt organizate în mediu real unde inspectorii vamali participanți la curs vor fi familiarizați cu utilizarea corespunzătoare și în siguranță a instrumentelor de control, precum și cu diferitele trăsături specifice care derivă din modul diferit de construcție și motorizare al vehiculelor.

Îmbunătățirea capacității de control și a standardelor de performanță consolidează securitatea și siguranța la frontierele externe ale Uniunii Europene. Autoritatea Vamală Română continuă să acorde o prioritate deosebită formării profesionale a inspectorilor vamali atât pentru punerea în aplicare, în mod corect și coerent, a legislației comunitare și naționale, cât și pentru efectuarea eficientă și eficace a controalelor vamale.”, a precizat președintele Autorității Vamale Române, dl. Ion Cupă.


 

[ANAF] [ANAF] [ANAF]

20.11.2023

2000 mașinuțe reținute de inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța

În data de 17 noiembrie 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța – Direcția Regională Vamală București, au descoperit într-un container sosit din China, aparținând unei societăți comerciale cu sediul în Ucraina, 2.000 bucăți mașinuțe cu telecomandă, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală pentru mărcile ,,JEEP’’, ,,TOYOTA’’ , ,,DODGE’’ și ,,FORD’’.Bunurile au fost reținute iar valoarea acestora, în situația în care ar fi fost comercializate pe piață la preț de vânzare cu amănuntul al unui produs original, este de aproximativ 305.000 lei.

   Menționăm că deși se pot vinde cu preţuri atractive, mărfurile contrafăcute prezintă riscuri care pun în pericol sănătatea și siguranța cetățenilor.

 

[ANAF] [ANAF]

20.11.2023

Încălțăminte în valoare de peste șapte milioane de lei reținută de inspectorii vamali

În data de 20 noiembrie 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud – Direcția Regională Vamală București, au descoperit într-un container sosit din China, aparținând unei societăți comerciale cu sediul în România, 2.300 perechi pantofi pentru bărbați și 550 perechi pantofi pentru femei, susceptibile de a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală pentru mărcile ,,ALEXANDER MCQUEEN’’ și ,,VALENTINO’’.
Inspectorii vamali au reținut încălțămintea în vederea confiscării. Valoarea acesteia, dacă ar fi fost comercializată pe piață la prețul de vânzare cu amănuntul al unui produs original, este de aproximativ 7.600.000 lei.
Menționăm că deși se pot vinde cu preţuri atractive, mărfurile contrafăcute prezintă riscuri care pun în pericol sănătatea și siguranța cetățenilor.

[ANAF] [ANAF]

19.11.2023

3 milioane țigarete confiscate la Biroul Vamal de Frontieră Siret

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Siret împreună cu polițiștii de frontieră au descoperit 147.500 pachete de țigări de proveniență duty free, ascunse într-un automarfar care transporta colete cu croasante.

În data de 18 noiembrie 2023, în jurul orei 21.30, la Biroul Vamal de Frontieră Siret, jud. Suceava, s-a prezentat, pentru efectuarea formalităților de control, pe sensul de intrare în țară, un cetățean ucrainean, în vârstă de 64 de ani, care conducea un ansamblu rutier format din cap tractor și remorcă, înmaticulat în Ucraina.

Din primele verificări s-a constatat faptul că șoferul transporta, conform documentelor vamale de însoțire a mărfii, croasante din Ucraina.

În baza analizei de risc specifice, inspectorii vamali împreună cu polițiștii de frontieră au efectuat un control asupra mijloacului de transport, deoarece exista suspiciunea că în acesta se află o cantitate mare de țigări de proveniență ucraineană.

Astfel, au fost descoperite, disimulate în vederea sustragerii de la controlul vamal, mai multe baxuri cu țigări ascunse, prin metoda capac, după paleții cu croasante.

În urma activităţii de inventariere a ţigărilor a rezultat cantitatea de 147.500  de pachete cu ţigări, de proveniență duty free în valoare de peste 1.450.000 lei (295.000 euro) dacă acestea ar fi fost comercializate pe piață.

Întreaga cantitate de ţigări  a fost ridicată în vederea confiscării de către poliţiştii de frontieră, iar automarfarul, în valoare de 107.800 lei, a fost indisponibilizat la sediul Sectorului Poliției de Frontieră până finalizarea cercetărilor.

În cauză, polițiștii de frontieră suceveni efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și folosirea de acte nereale.

Cercetările sunt continuate sub directa coordonare a unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, iar în funcție de rezultatul acestora se vor lua măsurile legale ce se impun.

[ANAF] [ANAF] [ANAF] [ANAF]