28.05.2024

Tendințe și practici actuale în digitalizarea vămii române, promovate de experți în domeniu

Experții Autorității Vamale Române au prezentat cele mai recente reglementări vamale în ceea ce privește noile schimbări în export și tranzit, originea mărfurilor și sancțiunile internaționale la prima conferința organizată de către Asociația comisionarilor în vamă și reprezentanților din România (ROUBROKER).  Evenimentul, cu tema „Vama în Era Digitală: tendințe și practici actuale”, a avut loc în perioada 23-24 mai 2024 la Eforie Nord și a înregistrat un număr de peste 40 de participanți.

 

În perioada 23-24 mai 2024, la Eforie Nord, experți din cadrul Autorității Vamale Române au participat la prima conferință organizată de către Asociația comisionarilor în vamă și reprezentanților din România (ROUBROKER) cu tema „Vama în Era Digitală: tendințe și practici actuale”.  La eveniment au fost prezenți peste 40 de operatori economici, exportatori/importatori și reprezentanți în vamă.

 

Principalele subiecte abordate s-au axat pe prezentarea reglementărilor vamale relevante în domeniul noilor schimbări în export și tranzit, originii mărfurilor și sancțiunilor internaționale.

 

În cadrul discuțiilor privind noile schimbări în domeniul exportului și cel al tranzitului, reprezentanții autorității vamale au informat cu privire la lansarea sistemului automat de export AES-RO în data de 16 martie 2024 și lansarea noului sistem de tranzit computerizat NCTS – faza 5 la data de 17 mai 2024. În cuprinsul prezentărilor au fost introduse informații referitoare la sesiunile de informare organizate de AVR și testele care au fost efectuate cu operatorii economici. Totodată, au fost subliniate aspecte privind accesul operatorilor la noile aplicații și principalele schimbări aduse de acestea în ceea ce privește completarea declarațiilor de export și de tranzit, utilizarea semnăturii electronice calificate în fluxurile de vămuire și autorizarea electronică a operatorilor economici pentru conectare.

Un alt subiect de interes a fost cel legat de originea mărfurilor, unde reprezentanții autorității vamale au promovat ghidul privind originea preferențială, noile prevederi ale Conventiei Regionale pan-euro-mediteraneene revizuite care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2025, precum si instrumentul elaborat de Direcția Generală Comerț din cadrul Comisiei Europene - ROSA, pentru auto-evaluarea originii produselor exportate/importate în contextul acordurilor comerciale de liber schimb încheiate de Uniunea Europeană cu țări terțe.

 

Detectarea si prevenirea eludării sancțiunilor internaționale a constituit o altă temă de interes pentru mediului de afaceri. Experții din cadrul autorității vamale au prezentat cu precădere sancțiunile impuse de UE în plan internațional împotriva Federației Ruse, abordând măsurile restrictive atât sub aspect legislativ cât și practic. În plus, au fost propuse operatorilor economici elemente pentru evaluarea strategică a riscurilor în vederea eliminării eludării sancțiunilor internaționale. A fost făcută, de asemenea, o sinteză a ultimelor modificări legislative în materia sancțiunilor internaționale și a fost adusă în atenție clauza de interzicere prin contract a reexportului în Rusia și a interzicerii reexportului în vederea utilizării în Rusia.

 

„Participarea experților din cadrul autorității vamale la astfel de evenimente cu reprezentați ai mediului de afaceri este extrem de benefică pentru ambele părți. Pe de o parte, operatorii economici primesc informații actualizate direct de la sursă, iar pe de altă parte noi putem să le clarificăm în timp real diverse aspecte legate de reglementările vamale actuale. Faptul că participanții s-au arătat interesați și au adresat o serie de întrebări privind, în special, partea practică a utilizării noilor sisteme de declarare la export și tranzit, inclusiv cu privire la modul de completare a declarațiilor vamale în noile condiții este o dovadă în acest sens.”, a declarat președintele Autorității Vamale Române, Marcel Mutescu.

[ANAF] [ANAF] [ANAF] [ANAF]
vezi toate știrile