Info U.E.
14 Politica agricolă comună Intrebari Frecvente

1.Când se utilizează, pentru calculul restituirilor la exportul produselor Non-Anexa I formularele "Declaraţia de compoziţie produse Non-Anexa I" sau "Declaraţia producătorului"?

Răspuns:Formularul "Declaraţia de compoziţie produse Non-Anexa I" se utilizează atunci când exportatorul este şi producătorul produselor ce urmează a fi exportate (art. 2 din Ordinul vicepreşedintelui ANAF privind aprobarea utilizării şi completării unor modele de formulare în cazul exportului de mărfuri care intră sub incidenţa măsurilor PAC şi a produselor Non-Anexa I, nr. 6415/2007);

Formularul "Declaraţia producătorului" se utilizează atunci când exportatorul nu este acelaşi cu producătorul produselor ce urmează a fi exportate (art. 3 din Ordinul nr. 6415/2007).

 

2.Din câte cifre trebuie să fie format codul mărfurilor ce se înscrie în rubrica 31 "Codul mărfurilor" din formularul "Cererea de Plată Restituire"?

Răspuns:Pentru mărfurile pentru care s-au stabilit coduri în Nomenclatura de restituiri, codul este format din 12 cifre, iar a noua cifră este întotdeauna 9;

Pentru mărfurile pentru care nu sau stabilit coduri în Nomenclatura de restituiri, dar care beneficiază de restituiri în baza unor ingrediente, codul este format din 8 cifre.