Info U.E.
Formulare

I. INFORMARE PUBLICĂ

FORMULAR ÎNSCRIERE LA CONCURS

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ


II. CĂLĂTORI

DECLARAREA ÎN SCRIS A INSTRUMENTELOR DE PLATĂ - vezi si meniul 15 din Info Publice, submeniul 09 - Controlul numerarului, partitia 02 - Formular declarare numerar

DECLARAŢIA VAMALĂ PENTRU BAGAJE ÎNREGISTRATE

 

III. AGENŢI ECONOMICI

DECLARARE

DECLARAŢIA PENTRU VALOAREA ÎN VAMĂ

 

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZAŢI

CERERE DE AUTORIZAŢIE AEO

CHESTIONAR AUTOEVALUARE
NOTE EXPLICATIVE LA CHESTIONARUL AEO - AUTOEVALUARE
LISTA PERICOLE, RISCURI SI SOLUTII POSIBILE

ORIGINEA MĂRFURILOR

CERERE DE ELIBERARE A AUTORIZATIEI DE "EXPORTATOR AUTORIZAT"

CERERE DE OBŢINERE A STATUTULUI DE EXPORTATOR ÎNREGISTRAT ÎN CADRUL SGP

CERERE DE OBȚINERE A STATUTULUI DE EXPORTATOR ÎNREGISTRAT ÎN AFARA CADRULUI SGP

 

TRANZIT

RECIPISĂ - utilizată ca dovadă a încheierii tranzitului în calitate de principal obligat


IV. POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ

NOTIFICARE către vamă referitor control vamal export PAC

DECLARAŢIE DE COMPOZIŢIE produse Non-Anexa I

DECLARAŢIA PRODUCĂTORULUI produse Non-Anexa I

CERTIFICAT DE CÂNTĂRIRE A BANANELOR

 

V. PROTEJAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

FORMULAR CERERE DE INTERVENTIE

FORMULAR CERERE DE PRELUNGIRE


VI.ACCIZE
ANEXA NR. 33- CERERE AUTORIZATIE UTILIZATOR FINAL
ANEXA NR. 38- CERERE AUTORIZATIE ANTREPOZIT FISCAL
ANEXA NR. 39- CERERE AUTORIZATIE DESTINATAR INREGISTRAT
ANEXA NR. 55- CERERE AUTORIZATIE IMPORTATOR/ EXPEDITOR INREGISTRAT