Info Publice
23 Protejarea frontierei Întrebări frecvente

1.  Pot introduce în România mãrfuri vestimentare şi cosmetice inscripţionate cu mãrci celebre la întoarcerea dintr-o excursie din Turcia?

Rãspuns: Da, cu condiţia ca mãrfurile sã fie originale.

 

2. Cine stabileşte caracterul contrafãcut al mãrfurilor reţinute de autoritatea vamalã ? Vama, poliţia sau procuratura?

Rãspuns:Titularul dreptului de proprietate intelectualã stabileşte dacã mãrfurile reţinute de vamã sunt sau nu contrafãcute.

 

3.In ce condiţii îmi pot recupera mãrfurile reţinute la vamã pe baza suspiciunii cã sunt contrafãcute?

Rãspuns:Dacã produsele sunt originale, acestea se pun la dispoziţia cãlãtorului/agentului economic în termenul prevãzut în Regulamentul (CE) nr. 608/2013, iar mãrfurile dovedite a fi contrafãcute se distrug.

 

4. O persoanã din Canada doreşte sã-şi aducã, la stabilirea în România, 2 exemplare vii din speciaGekkonidae, ca efecte personale.

Rãspuns:ReptileleGekkonidaesunt pe cale de dispariţie şi sunt înscrise şi în apendicele Convenţiei de la Washington-CITES, dar şi în Anexele Regulamentului (CE) nr. 338/97 referitor la protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea. Introducerea în Comunitatea Europeanã a acestor specimene se face numai cu un set de permise (CITES) eliberate de Autoritatea de Management CITES din Canada şi de Autoritatea de Management CITES din România. Autoritatea vamalã din Canada şi din România doar verificã aceste permise pe care trebuie sã le procuraţi în prealabil. In concluzie, mai întâi trebuie sã vã adresaţi autoritãţilor de management CITES din Canada pentru ca aceştia sã poatã identifica exact specia şi, în funcţie de aceasta, sã vã elibereze permisul CITES de export. Dacã nu identificaţi aceastã autoritate în Canada, vã puteţi adresa vãmii canadiene pentru informaţii. In România, autoritatea de management CITES este Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile (http://www.mmediu.ro/, tel +4021 3160531). Punctele de trecere a frontierei de stat pentru controlul animalelor vii unde sunt organizate posturi de inspecţie la frontierã sunt: Halmeu, Albiţa, Moraviţa, Otopeni şi Constanţa Sud.

 

5. Care sunt birourile vamale care verificã şi îndeplinesc formalitãţile pentru introducerea/scoaterea în/din ţarã a speciilor sãlbatice de faunã?

Rãspuns:Birourile vamale care verificã şi îndeplinesc formalitãţile pentru introducerea/scoaterea în/din ţarã a speciilor sãlbatice de faunã sunt:

Nr. crt.

Postul de inspecţie la frontierã

Punct de lucru ANSVSA*

Tipul

DJAOV/BV**

1.

Constanţa Sud Agigea

Constanţa-Sud

Port

BV Constanţa Sud

2.

Albiţa

Albiţa

Rutier

BV Albiţa

3.

Bucureşti

Aeroportul Internaţional

"Henri Coandă"

Aeroport

BV Otopeni Cãlãtori

4.

Moraviţa

Moraviţa

Rutier/Feroviar

BV Moraviţa

5.

Halmeu

Halmeu

Rutier/Feroviar

BV Halmeu

 

* ANSVSA - Autoritatea Naţionalã Sanitar-Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor

** DJAOV- Direcţia Judeţeanã pentru Accize si Operaţiuni Vamale

BV - Biroul Vamal

 

6. Care sunt birourile vamale care verificã şi îndeplinesc formalitãţile pentru introducerea/scoaterea în/din ţarã a speciilor sãlbatice de florã?

Rãspuns:Birourile vamale care verificã şi îndeplinesc formalitãţile pentru introducerea/scoaterea în/din ţarã a speciilor sãlbatice de florã sunt:

Nr. crt.

Inspectoratul de carantină fitosanitară vamală

Punct de lucru

Tipul

DJAOV/BV*

1.

Constanţa

Constanţa -Nord

Constanţa -Sud

Port

Port

DJAOV Constanţa

BV Constanţa Sud

2.

Iaşi

Sculeni

Cristeşti

Rutier

Feroviar

BV Sculeni

DJAOV Iasi-PV Cristesti

3.

Bucureşti

Aeroportul Internaţional "Henri Coandă"

Aeroport

BV Otopeni Cãlãtori

4.

Galaţi

Giurgiuleşti

Galaţi Port

Rutier

Port

BV Giurgiulesti

DJAOV Galati-PV Docuri

5.

Halmeu

Halmeu

Halmeu Gară

Rutier

Feroviar

BV Halmeu

BV Halmeu

6.

Dorneşti-Siret

Dorneşti

Siret

Feroviar Rutier

 

BV Dornesti

BV Siret

7.

Timişoara

Timişoara

Stamora

Moraviţa

Porţile de Fier I

Aeroport

Feroviar Rutier

Rutier

BV Timisoara Aeroport

BV Moravita

BV Moravita

BV Portile de Fier I

8.

Albiţa

Albiţa

Rutier

BV Albiţa

* DJAOV - Direcţia Judeţeanã pentru Accize si Operaţiuni Vamale

BV - Biroul Vamal

 

7.Un cetãţean român vrea sã ştie ce permise îi sunt necesare pentru a-şi aduce din Botswana 2 fildeşi de elefant.

Rãspuns:Fildeşii de elefant african din Botswana (Loxodonta africana)sunt listaţi în Anexa B a Regulamentului (CE) nr. 338/97. Pentru introducerea în Comunitate este necesar un permis de export eliberat de autoritãţile de gestiune CITES din Botswana, precum şi de un permis CITES de import eliberat de Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile din România. Colţii de elefant african, neprelucraţi şi bucăţi din aceştia care măsoară cel puţin 20 centimetri în lungime şi cântăresc cel puţin 1 kilogram, trebuie marcaţi individual.

 

8. Ce document este necesar pentru a scoate definitiv din ţarã un tablou foarte vechi aflat în proprietate publicã privatã?

Rãspuns:In conformitate cu legislaţia naţionalã actualã, exportul temporar sau definitiv al bunurilor culturale mobile, clasate sau neclasate, indiferent de titularul dreptului de proprietate, se efectueazã numai pe baza certificatului de export emis de direcţiile judeţene pentru culturã, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti. In lipsa acestui certificat, autoritatea vamalã reţine bunul respectiv şi anunţã autoritatea de cercetare penalã teritorialã (deoarece exportul fãrã certificat constituie infracţiune, conform legislaţiei naţionale).

 

9. Ce documente sunt necesare pentru exportuldefinitiv al unor opere create de autori contemporani ?

Rãspuns:Exportul definitiv sau temporar al unor opere create de artişti în viaţã se face pe baza unor documente care sã ateste în faţa autoritãţilor vamale faptul cã aceste bunuri sunt opere create de autori în viaţã. Dovada cã aceste bunuri pot fi exportate definitiv sau temporar fãrã certificat de export se realizeazã cu urmãtoarele documente, dupã caz:

a) declaraţia creatorului, în formã autenticã, în cazul obiectelor înstrãinate fãrã intermedierea unui comerciant;

b) declaraţia creatorului, în formã autentica, în cazul obiectelor exportate de cãtre acesta sau de cãtre mandatari;

c) adeverinţa emisã de agenţii economici autorizaţi sã comercializeze bunuri culturale;

d) adeverinţa emisã de persoanele juridice de drept public sau privat, în cazul obiectelor ce se exportã pentru organizarea de expoziţii, manifestãri promoţionale, schimburi culturale şi altele asemenea;

e) adeverinţa emisã de persoanele juridice de drept public sau privat, în cazul obiectelor realizate în cadrul activitãţilor instructiv-educative proprii sau al cercurilor, atelierelor, cenaclurilor de creaţie organizate de emitent;

f) adeverinţa emisã de organizatorii de turnee artistice, în cazul obiectelor de decor, costume, recuzitã şi altele asemenea, realizate în baza unor schiţe sau proiecte ale unor autori în viaţã.

 

10.Ce document este necesar pentru introducerea în ţarã a unei arme achiziţionate din strãinãtate?

Rãspuns:Persoanele fizice române care intenţioneazãsã introducã în România arme letale sau neletale achiziţionate din strãinãtate, trebuie sã prezinte la biroul vamal de intrare în ţarã autorizaţia de procurare a armei care se elibereazã de cãtre Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inspectoratele de poliţie pe a cãror razã teritorialã îşi are domiciliul solicitantul, precum şi de cãtre Inspectoratul General al Poliţiei Române.

 

11. Ce taxe se plãtesc la vamã pentru o armã achiziţionatã din strãinãtate?

Rãspuns:Pentru armele achiziţionate dintr-un stat terţ (care nu este membru al Uniunii Europene) sau achiziţionate din Uniunea Europeanã dar care nu sunt originare din Uniunea Europeanã (însoţite de dovada de origine), în afarã de documentele prezentate autoriţãtii vamale, la biroul vamal de intrare trebuiesc achitate urmãtoarele taxe:

  • Taxe vamale: 2,7% (revolvere şi pistoale) şi 3,2% (arme);
  • Accize: 100%;
  • T.V.A. 19%

Nivelul acestor taxe se aplicã la valoarea în vamã a armelor achiziţionate, calculatã conform prevederilor H.G. nr.945/2006 pentru aprobarea Normelor privind determinarea valorii în vamã pentru bunurile aparţinând cãlãtorilor şi altor persoane fizice şi ale Ordinului Ministrului Finanţelor nr.1076/2006.

 

12. Persoanele fizice, prin intermediul coletelor poştale, pot primi si utiliza, în scop personal, medicamente de uz uman?

Rãspuns:Persoanele fizice pot primi si utiliza, în scop personal, medicamente de uz uman, cu excepţia celor care sunt supuse regimului produselor stupefiante sau psihotrope, precum şi a produselor medicamentoase imunologice (cu excepţia vaccinurilor şi sãrurilor) sau a produselor medicamentoase derivate din sânge uman ori plasmã umanã.