Info Publice
23 Protejarea frontierei Controlul numerarului

A N U N T

 

Privind introducerea noilor formulare de declarare a numerarului însoțit și neînsoțit ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 1672/2018 din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului 1889/2005

 

                        Începând cu data de 3 iunie 2021, obligația de declarare a numerarului însoțit și neînsoțit în valoare de 10 000 EUR sau mai mult, la frontierele externe ale UE, se va îndeplini utilizând două noi formulare de declarare:

  1. Formular declarare numerar în cazul numerarului însoțit
  2. Formular de informare cu privire la numerar în cazul numerarului neînsoțit care intră sau iese din Uniune în colete poștale, expedieri de curierat, bagaje neînsoțite sau mărfuri containerizate

            Formularele, redactate în limba română și engleză, pot fi descărcate de pe website-ul Direcției Generale a  Vămilor www.customs.ro, Secțiunea INFO PUBLICE, 17 ”Protejarea frontierei- prohibiții sau restricții în vederea protejării siguranței și sănătății, a moștenirii culturale și a mediului înconjurător” - 09 ”Controlul numerarului”, 02 ”Formulare declarare numerar” și cel al Comisiei Europene sau pot fi puse gratuit la dispoziție, la cerere, de către birourile vamale de frontieră.  

 

Materiale de informare

 

 

 

*Vezi Sectiunea ASISTENTA, Meniul Calatori, Submeniul 01 "Intrarea in Romania dintr-un stat neunional", punctul A "Declararea bunurilor"