Info Publice
23 Protejarea frontierei Reglementari

NAŢIONALE


1. Legea nr. 69/1994 pentru aderarea României la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sãlbatice de faunã si florã pe cale de dispariţie, adoptatã la Washington la 3 martie 1973

2. Ordinul nr. 647/2001 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare pe piaţa internă sau la export a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, precum şi a importului acestora

3. Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 255/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii sălbatice de faună şi floră

4. OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului

5. Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 

INTERNAŢIONALE

6. REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 338/97 din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin reglementarea comercializării acestora

7. REGULAMENTUL (CE) nr. 865/2006 AL COMISIEI din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea

8. REGULAMENTUL (UE) nr.791/2012 al Comisiei din 23 august 2012 de modificare, în ceea ce priveste anumite dispozitii referitoare la comertul cu speciile de faunã si florã sãlbatice, a Regulamentului (CE) nr.865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.338/97 al Consiliului (publicat în O.J. L242/07.09.2012)

9. REGULAMENTUL de punere în aplicare (UE) nr.792/2012 al Comisiei din 23 august 2012 de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele si alte documente prevãzute în Regulamentul (CE) nr.338/97 al Consiliului privind protectia speciilor faunei si florei sãlbatice prin controlul comertului cu acestea si de modificare a Regulamentului (CE) nr.865/2006 al Comisiei (publicat în O.J. L242/07.09.2012)

10.Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sãlbatice de faunã şi florã pe cale de dispariţie, adoptatã la Washington la 3 martie 1973 (CITES Convention)

11. Regulamentul (CE) 348/81 privind reguli comune pentru importul balenelor sau altor produse obţinute din cetacee.

12. Rezolutia CITES (Doc. 42.2) referitoare la conservarea si comerţul cu sturioni, adoptatã la 12 noiembrie 2002 la CoP12 / Santiago de Chile (CoP12 Doc. 42.2)

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.888/2014 al Comisiei din 14 august 2014 de interzicere a introducerii în Uniune a exemplarelor din anumite specii ale faunei si florei sãlbatice (publicat în O.J. L 243/15.08.2014) 
14. Regulamentul (UE) nr.1320/2014 al Comisiei din 01 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr.338/97 al Consiliului privind protectia speciilor faunei si florei sãlbatice prin controlul comertului cu acestea (publicat în O.J. L 361/17.12.2014)
15.Regulamentul (UE) 2015/56 al Comisiei din 15 ianuarie 2015 de modificare, în ceea ce priveste comertul cu speciile sãllbatice de florã si faunã, a Regulamentului (CE) nr.865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.338/97 al Consiliului (publicat în O.J.L 10/16.01.2015)

16. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/57 al Comisiei din 15 ianuarie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.792/2012 al Comisiei în ceea ce priveste normele de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele si alte documente prevãzute în Regulamentul (CE) nr.338/97 al Consiliului privind protectia speciilor faunei si florei sãlbatice prin controlul comertului cu acestea si în Regulamentul (CE) nr.865/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.338/97 al Consiliului (publicat în O.J.L 10/16.01.2015)

17. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.736/2015 al Comisiei din 7 mai 2015 de interzicere a introducerii în Uniune a exemplarelor din anumite specii ale faunei si florei sãlbatice (publicat în J.O. L 117/08.05.2015)

18. Regulamentul (UE) nr.870/2015 al Comisiei din 05 iunie 2015 de modificare, în ceea ce priveste comertul cu speciile de faunã si florã sãlbatice, a Regulamentului (CE) nr.865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.338/97 al Consiliului

19. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.1850/2015 al Comisiei din 13 octombrie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1007/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind comertul cu produse derivate din focã (publicat în J.O. L 271/16.10.2015)

20. Regulamentul (UE) 160/2017 al comisiei din 20 ianuarie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protectia speciilor faunei si florei salbatice prin controlul comertului cu acestea.

21. Comunicarea Comisiei - Document de Orientare -Regimul UE de Reglementare a comertului intr-UE cu fildes si reexportul cu fildes prelucrat