Info Publice
Proiectul ENI-RMCO

Proiectul

„Reabilitarea și modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe granița România - Moldova, respectiv birourile vamale Albița - Leușeni, Sculeni - Sculeni și Giurgiulești - Giurgiulești" RMCO/4.3/1 – una din prioritățile Autorității Vamale Române

 

 

Proiectul ,,Reabilitarea şi modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe graniţa România – Moldova, respectiv birourile vamale Albiţa – Leuşeni, Sculeni – Sculeni şi Giurgiuleşti – Giurgiuleşti” a fost demarat în anul 2019 în urma semnării contractului de finanțare între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală. Proiectul a fost implementat până în luna mai 2022 de către Agenția Națională de Administrare Fiscală în parteneriat cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați. Ulterior, Autoritatea Vamală Română, instituție nou înființată, a continuat implementarea proiectului ca urmare a preluării proiectului de la ANAF, în parteneriat cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova, până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului și anume 28 decembrie 2023.

 

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și cofinanțat de statele participante în program.

 

Bugetul total al proiectului este de 10.000.000,00 euro, din care 6.428.000,00 euro reprezintă valoarea totală a grantului (64,28% din bugetul proiectului), din care Agenția Națională de Administrare Fiscală/ Autoritatea Vamală Română va beneficia de 3 214 000,00 euro (50% din grant), iar Serviciul Vamal al Republicii Moldova va beneficia de 3 214 000,00 euro (50% din grant). Cofinanțarea Guvernului României reprezintă 1786 000,00 euro, iar cofinanțarea Guvernului Republicii Moldova reprezintă 1 786 000,00 euro.

 

Obiectivul general al proiectului este modernizarea a 6 puncte de trecere a frontierei – române și moldovene – și îmbunătățirea condițiilor de efectuare a controlului vamal, conform cerințelor internaționale.

 

Reabilitarea birourilor vamale Albița, Sculeni și Giurgiulești a fost inclusă în proiect, deoarece acestea reprezintă birouri-cheie strategice ale graniței estice a României și, prin urmare, a Uniunii Europene, îndeplinind un rol important în politica de securitate a UE, iar condițiile de activitate actuale nu corespund întru totul exigențelor, respectiv:

 

Biroul vamal Albița - a fost dat în folosință în arhitectura actuală în anul 1996 iar Biroul vamal Sculeni în anul 2005. În interval de mai bine de 15 -25 ani de la darea în folosință a celor două birouri vamale nu a fost realizată nicio lucrare de reabilitare/modernizare de amploare. Această stare de fapt a determinat degradarea tuturor facilităților din cadrul acestor birouri vamale (clădiri, instalații, căi rulare, elemente de siguranță și securitate, căi de acces persoane cu dizabilități, echipamente de control, etc.). Lipsa oricăror lucrări de intervenție au creat premisele unui mediu de lucru total impropriu pentru lucrătorii vamali. Cu același discomfort sunt întâmpinați și participanții la trafic (toalete insalubre, lipsă căldură, infiltrații pluviale, iluminat deficitar, etc.).

 

Biroul vamal Giurgiulești - terenul pe care este amplasat este supus riscului sporit de inundatii provocate de ploi torențiale. Unitățile de acumulare, evacuare și epurare a apelor pluviale sunt insuficiente și necesită reparații, fiind construite în perioada 2005-2006. Din cauza eroziunii pământului, vana care închide accesul unui sens al apei spre râul Prut este deteriorată și necesită înlocuirea. Totodată clădirile existente nu sunt reabilitate atât la fațadă cât și în interior, mai ales clădirea ocupată de Punctul de Trecere al Frontierei. În zona de scanare lipsește peretele de protecție, lucrările de semnalizare și de marcație, gardul mobil de separație a sensurilor lipsesc.

Din aceste considerente, reabilitarea și modernizarea Birourilor vamale Albița, Sculeni și Giurgiulești include efectuarea următoarelor lucrări în cadrul proiectului: lucrări de modernizare și reabilitare la clădiri existente, la platforme, piste de control, căi de circulație rutieră și pietonală, realizarea de construcții noi (scară + platformă orizontală control mașini marfă), desființarea unor construcții existente, refacerea rețelei de alimentare cu apă, refacerea rețelei de canalizare (menajeră și pluvială), refacerea rețelei termice, refacerea rețelei electrice exterioare, achiziționarea de echipamente de control, instruirea personalului, etc.

 

MATERIALE DE PROMOVARE, ANUNȚURI ȘI COMUNICATE DE PRESĂ
- 07.06.2023 - Articol privind implementarea proiectului ENI-RMCO
- 04.12. 2023 - Comunicat de presă la finalul proiectului ENI-RMCO