Info Publice
Proiectul CCEI-BCROSS

 

Instrumentul de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal (CCEI)

Dezvoltarea eficienței activității de control vamal a Autorității Vamale Române

Cod 101078862, 2021 – RO – BCROSS


Autoritatea Vamală Română, în calitate de beneficiar, implementează proiectulDezvoltarea eficientei activității de control vamal a Autorității Vamale Române”, finanțarea fiind asigurată de Comisia Europeană, în calitate de Autoritate de Finanțare pentru programul CCEI “Instrumentul de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal”.

Obiectivul proiectului este creșterea capacității administrative, tehnice și operaționale a Autorității Vamale Române prin asigurarea mediului necesar pentru activitatea de control în combaterea traficului de produse ilicite și asigurarea securității și siguranței în cadrul UE, pentru a proteja împotriva comerțului ilegal, facilitând în același timp activitatea legitimă de control.

  • Perioada de derulare a proiectului: 24 luni

  • Data începerii proiectului: 1 ianuarie 2023

  • Data încheierii proiectului: 31 decembrie 2024

  • Valoarea totală a proiectului este de 17.183.300,00 EUR, din care:

  • Finanțare nerambursabilă (80%): 13.746.640,00 EUR;

  • Co-finanțare AVR (20%): 3.436.660,00 EUR.

Prin intermediul acestui proiect, vor fi achiziționate un număr de 367 de echipamente, pentru 19 puncte de trecere a frontierei din România, situate la frontiera Uniunii Europene cu Moldova, Ucraina și Serbia, la care adăugăm birourile vamale maritime și aeroportuare de importanță pentru teritoriul vamal al României și, implicit, pentru UE.

Echipamentele ce se vor achiziționa vor fi utilizate de către angajații de la punctele transfrontaliere pentru îmbunătațirea capacității de combatere a fraudei vamale, a evaziunii fiscale și a altor activități ilicite și va ajuta personalul Autorității Vamale Române să eficientizeze controalele la frontieră.

Prin achiziționarea echipamentelor propuse prin acest program, prin introducerea și utilizarea tehnologiilor moderne, inovatoare și durabile la nivelul cerințelor europene, deficiențele existente vor fi eliminate, se va asigura și se va menține un nivel ridicat de supraveghere și control la frontiera UE, eliminând astfel lacunele actuale de performanță tehnică, legate de nevoile operaționale.

 

Dotarea cu instrumente necesare în vederea armonizării practicilor existente la nivel european prin asigurarea unor baze esențiale de echipamente adecvate și obtinerea unor rezultate performante privind controlului vamal, va avea de asemenea o influență directă asupra fluxului de trafic în punctele de trecere a frontierei.

Creșterea capacității administrative, tehnice și operaționale a Autorității Vamale Române prin asigurarea mediului necesar pentru activitatea de control, va asigura securitatea frontierei Uniunii Europene la granițele României în vederea combaterii și prevenirii riscurilor asupra securității țării și a UE.

 

MATERIALE DE PROMOVARE ȘI COMUNICATE DE PRESĂ

31.01.2023 - Comunicat de presă privind implementarea proiectului

- Roll-up amplasat la intrarea în sediul central al Autorității Vamale Române