Info Publice
Proiectul CCEI-Laborator

Proiectul Dezvoltarea capacității de analiză a Laboratorului Vamal Central din cadrul Autorității Vamale Române-

cod 101078863-CCEI-2021-RO-EQUIP-L

 

Autoritatea Vamală Română, în calitate de beneficiar, implementează proiectul “Dezvoltarea capacității de analiză a Laboratorului Vamal Central din cadrul Autorității Vamale Române”- cod 101078863-CCEI-2021-RO-EQUIP-L, finanțarea fiind asigurată de Comisia Europeană, în calitate de Autoritate de Finanțare pentru programul CCEI - Instrumentul de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal.

 

Obiectivul general al Instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal este de a sprijini uniunea vamală și autoritățile vamale, care colaborează și acționează ca o singură entitate, pentru a proteja interesele financiare și economice ale Uniunii și ale statelor membre, pentru a garanta securitatea și protecția împotriva practicilor comerciale neloiale și ilegale, facilitând în același timp activitățile comerciale legitime.

 

  • Perioada de derulare a proiectului este de 18 luni;
  • Data începerii proiectului: 1 ianuarie 2023;
  • Data încheierii proiectului: 30 iunie 2024;
  • Valoarea totală a proiectului este de 1.047.100 euro, distribuită după cum urmează:

         - Finanțare nerambursabilă (80%): 837.680 euro;

         - Co-finanțare AVR (20%): 209.420 euro.

 

Conform Acordului de Grant, în sarcina Autorității Vamale Române revine următorul obiectiv: achiziționarea echipamentelor incluse în proiect, atât prin înlocuirea echipamentelor uzate din punct de vedere tehnologic, cât și prin dotarea cu echipamente noi, astfel, capacitatea de analiză a Laboratorului Vamal Central va fi dezvoltată și armonizată la nivelul standardelor europene.

 

Dotarea cu echipamente de analiză va contribui la creșterea capacității de control a Autorității Vamale Române, în vederea protejării intereselor financiare și economice ale Uniunii Europene, asigurând securitatea și siguranța. Totodată, dotarea cu echipamente de analiză va contribui implicit la facilitarea comerțului legitim, ca urmare a creșterii performanței detectării și combaterii fraudei vamale și fiscale, a contrabandei și a traficul ilicit.

 

Echipamentele vamale propuse pentru finanțare în cadrul proiectului, au fost stabilite în raport cu nevoile Laboratorului Vamal Central și cu standardele laboratoarelor vamale din statele membre, cuprinse în rapoartele elaborate de Rețeaua Europeană. Echipamentele incluse în proiect, vor asigura analiza fizico-chimică a numeroase tipuri de mărfuri supuse controlului vamal.

 

Prin achiziționarea echipamentelor propuse pentru Laboratorul Vamal Central și, implicit, prin introducerea și utilizarea tehnologiilor moderne, inovative și durabile, la nivelul cerințelor europene, deficiențele existente vor fi înlăturate și va fi asigurat un nivel ridicat de supraveghere și control la frontiera Uniunii Europene.

 

MATERIALE DE PROMOVARE ȘI COMUNICATE DE PRESĂ

31.01.2023 - Comunicat de presă privind implementarea proiectului

Roll-up amplasat la intrarea în sediul central al Autorității Vamale Române