Info Publice
17 EMCS Specificatii de Fallback si Recuperare

Specificaţii de  Fallback  şi Recuperare (FRS) identifică excepţii şi condiţii care pot să fac imposibilă utilizarea EMCS în mod cutumiar şi stabilesc modul în care trebuie să se reacţioneze la aceste condiţii.

Din analiza unor excepţii, documentul identifică şi răspunsurile care trebuie să fie dat la aceste derogări.