Info Publice
17 EMCS EMCS in practica - Cum va functiona

O mişcare de produse accizabile între doi comercianţi poate fi monitorizată prin intermediul EMCS, urmărind stările succesive ale e-DA, de la emiterea de către expeditor până la confirmarea primirii produselor de către destinatar.
 
Un e-DA este transmis electronic de către expeditor şi validat de către statul membru de expediţie. Codurile de accize aferente expeditorului şi destinatarului şi codurile de produse accizabile pentru care aceştia sunt autorizaţi să deruleze operaţiuni în regim suspensiv de accize sunt verificate în
 
Registrul european al operatorilor (SEED). E-DA-ul este transmis electronic în Statul Membru de destinaţie, apoi mesajul ajunge la destinatar ori, eventual, la orice alt operator interesat (reprezentant fiscal, garant). În cazul în care destinatarul nu se poate conecta la EMCS, acesta este informat de către Statul Membru de destinaţie sau de expeditor. Un e-DA poate fi anulat sau actualizat, în anumite condiţii.
 
La primirea mărfurilor, destinatarul transmite un "Raport de primire", în care se menţionează eventualele lipsuri sau nereguli. Destinatarul poate să refuze sau să accepte parţial livrarea.