Info Publice
17 EMCS Ce este EMCS

EMCS (Excise Movement and Control System - Sistemul de Control al Mişcărilor cu Produse Accizabile) este un sistem computerizat de monitorizare a mişcărilor intracomunitare cu produse accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor. Începând cu 1 Aprilie 2010, acesta a înlocuit documentul pe suport hârtie (documentul administrativ de însoţire - DAI) cu mesaje electronice transmise de expeditor către destinatar prin intermediul administraţiilor Statelor Membre. Astfel, începând cu 1 Ianuarie 2011 documentul administrativ de însoţire DAI nu mai poate fi utilizat în nici un Stat Membru şi toate mişcările cu produse accizabile în regim suspensiv de accize trebuie să fie iniţiate utilizând aplicaţia EMCS pentru emiterea documentului administrativ electronic e-DA.

EMCS însemnă simplificarea procedurilor, eliminarea birocraţiei generate de administrarea hârtiilor şi utilizarea efectivă a unui instrument IT modern care demonstrează o evoluţie importantă pentru cei care comercializează alcool, tutun sau produse energetice.