Info Publice
17 EMCS Calendarul EMCS

1 Aprilie 2010: EMCS devine operaţional în toate Statele Membre;
 
  •   1 Aprilie 2010 – 31 Decembrie 2010: perioada de migrare – Statele membre sunt obligate să întocmescă numai raportul de primire al produselor expediate în regim suspensiv de accize;
  •   1 Ianuarie 2011: EMCS devine obligatoriu pentru mişcările cu produse accizabile în regim suspensiv de accize;
  •   1 ianuarie 2012: Devine operaţională faza 3 a EMCS, prin implementarea treptată a unor noi funcţionalităţi. La 1 aprilie 2012 au fost implementate toate funcţionalităţile fazei 3, inclusiv cooperarea administrativă în domeniul accizelor.
  •   22 mai 2012 – a fost publicată pentru revizuire de către Statele Membre, versiunea 2.93 a Master planului EMCS. Materialul cuprinde:
- prezentare generală a documentului, informaţii de bază şi informaţii de referinţă;
- EMCS cadrul legal şi procedural - indică atât baza legală actuală şi proiectele de propuneri,    inclusiv informaţii despre noile revizuiri;
- prezentarea generală a proiectului: scop, buget, mentenanţă, planificare şi abordarea pe faze;
- activităţi care urmează a fi efectuate: coordonare şi suport, evaluarea costurilor şi a beneficiilor, programe de informare şi pregătire pentru implementare.
- diagrama de planificare Gantt.
 
În perioada următoare, va continua abordarea dezvoltării pe faze a EMCS. O strategie de migrare detaliată pe set de funcţionalităţi pentru fiecare fază specifică a EMCS va fi definită în Planul de Migrare.
 

Principalele Faze prevăzute în perioada 2013 – 2023:

  • Faza 3.1: Milestone Md (15/11/2013);

                Milestone Me (15/02/2014).

  • Faza 3.2: Milestone Mf (15/11/2015);

                Milestone Mg (15/02/2016).

  • Faza 3.3: Milestone Mh (15/11/2017);

                Milestone Mi (15/02/2018).

  • Faza 3.4:Milestone Mj (14/11/2019);

               Milestone Mk (13/02/2020).

  • Faza 4:Milestone MI (17/02/2022);

        Milestone MIm (01/01/2023);

             Milestone Mm (13/02/2023).