Info Publice
40 Accize Intrebari

Directia de Autorizari si Tarif Vamal
 

1. Intrebare: Ce sunt accizele armonizate?

Răspuns: A se consulta prevederile art. 335 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 

2. Intrebare: Unde se poate realiza producția de produse accizabile?

Răspuns: A se consulta prevederile art. 362 alin. (1), alin. (2) și art. 336 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 21 din Titlul VIII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

3. Intrebare: Unde se depune cererea pentru a obține o autorizație de antrepozit fiscal?

Răspuns: A se consulta prevederile art. 363 alin. (1)  și art. 336 pct. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 22 alin. (1) din Titlul VIII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

4. Intrebare: Care sunt condițiile care trebuie îndeplinite pentru a se putea elibera autorizația de antrepozit fiscal?

Răspuns: A se consulta prevederile art. 364 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 30 din Titlul VIII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

5. Intrebare: In ce cazuri autoritatea competentă poate anula, revoca sau suspenda o autorizație de antrepozit fiscal?

Răspuns: A se consulta prevederile art. 369 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 40 din Titlul VIII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

6. Intrebare: Când intervine exigibilitatea accizelor?

Răspuns: A se consulta prevederile art. 339 și art. 340 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 2 din Titlul VIII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

7. Intrebare: Ce reprezintă destinatarul înregistrat și care sunt condițiile în care se poate elibera o autorizație pentru o persoana care dorește desfășurarea unei activități în această calitate?

Răspuns: A se consulta prevederile art. 336 pct. 8, art. 370, art. 371 și art. 372 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 42 și pct. 43 din Titlul VIII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

8. Intrebare: Care sunt condițiile în care autoritatea competentă aprobă eliberarea marcajelor pentru produsele supuse marcării?

Răspuns: A se consulta prevederile art. 424 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 150, pct. 151, pct. 152 și pct. 153 din Titlul VIII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

9. Intrebare: Care este obligația operatorilor economici care doresc să distribuie și să comercializeze angro băuturi alcoolice?

Răspuns: A se consulta prevederile art. 435 alin. (3) și (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 160 alin. (3)-(6) din Titlul VIII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, a se consulta și Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1850/2016 din 17 iunie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, cu modificările și completările ulterioare.

 

10. Intrebare: Care sunt cazurile în care Laboratorul Vamal Central efectuează analiza probelor în regim de urgență?

Răspuns: A se consulta prevederile art.13 alin.(4) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1947/2021 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor.

 

11. Intrebare: Care sunt cazurile în care Laboratorul Vamal Central nu efectueaza analiza probelor prelevate de organele vamale competente?

Răspuns: A se consulta prevederile art. 13 alin. (2) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1947/2021 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor.

 

12. Intrebare: Ce se întâmplă cu probele rămase după efectarea analizelor de către Laboratorul Vamal Central?

Răspuns: A se consulta prevederile art. 25 alin. (1), (2) și (3) din  Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1947/2021 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor.

 

13. Intrebare: Care sunt documentele pe care antrepozitarul propus are obligația de a le prezenta la autoritatea vamală centrală în vederea obținerii încadrării tarifare a produselor finite ce urmează a se obține în cadrul viitorului antrepozit fiscal?

Răspuns: A se consulta prevederile pct. 24 alin. (3)  din Titlul VIII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aprobate prin H.G. nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

14. Intrebare: Care sunt criteriile care conduc la clasificarea uleiurilor de petrol sau de minerale bituminoase la „deșeuri de ulei”?

Răspuns: A se vedea Nota de capitol nr. 3 a Capitolului 27 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1832 al Comisiei din 12 octombrie 2021 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun.

 

15. Intrebare: Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o băutură fermentată pentru a putea fi clasificată tarifar ca băutură fermentată spumoasă?

Răspuns: A se vedea Nota complementară nr. 10 a capitolului 22 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1832 al Comisiei din 12 octombrie 2021 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun.