Info Publice
99 Resurse Umane Reglementări

1. Hotărâre nr. 1.066, din 10 septembrie 2008, pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a functionarilor publici, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 665 din 24 septembrie 2008

2. Hotărâre nr. 611, din 4 iunie 2008 (*actualizată*) pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, publicat în Monitorul Oficial nr. 530 din 14 iulie 2008

3. H.G. 237/2022 privind organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea pct.1 de la lit. C din cadrul anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 791/20029 prind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional

4. Organigramă AVR aprobată prin OPAVR nr. 1849/22.08.2023

5. Regulamentul de organizare si functionare al AVR: ROF - vol 1ROF - vol 2ROF - vol 3 și ROF - vol 4

6. Statutul personalului vamal (OUG nr. 10/2004 privind statutul personalului vamal aprobat cu modificări și completări prin Legea nr. 243/2004, cu modificările și completările ulterioare)