e-Customs
06 Sistemul national de import Sistemul informatic TSD-PN

1. Prezentare Sistem informatic TSD PN

În anul 2016, noua legislaţie vamală unională adoptată la nivelul Uniunii Europene a introdus mai multe modificări în derularea formalităților vamale.

Codul vamal al Uniunii (Regulamentul (UE) nr. 952/2013) definește cadrul legal de întocmire a formalităților vamale în ceea ce priveşte prezentarea mărfurilor și depozitarea temporară într-un mediu integrat și complet electronic și în acest sens stabilește reguli comune și cerințe de date pentru Notificarea de prezentare și Declarația de depozitare temporară.

Anexa B prevăzută de Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei și de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei a introdus modificări structurale în cerințele privind datele, formatele și codurile acestora care urmează să fie utilizate în declarațiile vamale, în conformitate cu Modelul de date vamale al UE.

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2151 a Comisiei din 13 decembrie 2019 de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii (UCC WP) determină dezvoltarea și implementarea Sistemului TSD – PN.

 

În prezent, la nivelul Autorităţii Vamale Romane este în derulare proiectul Servicii de dezvoltare software pentru Modernizarea Sistemului național de import în cadrul Codului vamal al Uniunii.

Sistemul informatic TSD PN reprezintă un sistem informatic oferit de Autoritatea Vamală Română pentru digitalizarea formalităților legate de prezentarea mărfurilor și gestionarea depozitării temporare. Acesta reprezintă o componentă dezvoltată în noul Sistem Național de Import (SNI).

Depozitarea temporară nu este un regim vamal, este o situație care începe în momentul în care se depune declarația de depozitare temporară (în mod normal înainte ca mărfurile să fie descărcate din mijlocul de transport).

Declarația de depozitare temporară trebuie depusă cel târziu la momentul prezentării mărfurilor în vamă (poate fi depusă și înainte de prezentarea mărfurilor!!!)

Sistemul informatic TSD PN este construit pe baza elementelor stabilite prin Anexa B, revizuită, la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei și Anexa B, revizuită, la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei.

Sistemul asigură simplificarea, fluidizarea și eficientizarea procedurilor administrative pentru operatorii economici. De asemenea, face posibilă urmărirea și securizarea mai bună a procesului de import.

Sistemul informatic TSD PN înlocuiește procedura actuală bazată pe hârtie (inclusiv registrele ținute de lucrătorii vamali).

Toate comunicările între operatorul economic și biroul vamal se vor face prin intermediul acestui sistem.

Sistemul informatic TSD PN cuprinde în principal două module care acoperă diferitele formalități de pre-validare, și anume:

- Notificarea de prezentare – PN – Art. 5 alineatul (33) și art 139 din Codul vamal al Uniunii;

- Declarația de depozitare temporară – TSD – Art. 5 alineatul (17) și art. 145 din Codul vamal al Uniunii.

2. Cui se adresează

Sistemul informatic TSD PN se adresează operatorilor din lanțul de logistică și vămuire la import (transportatori și reprezentanții lor, exportatori, importatori, reprezentanți în vamă și destinatarii mărfurilor).

3. Care sunt modificările ?

Operatorii trebuie să depună notificările de prezentare și declarațiile de depozitare temporară în Sistemul TSD PN. Declarația de depozitare temporară este obligatorie, chiar dacă mărfurile nu vor fi efectiv depozitate într-un spațiu de depozitare temporară.

Va fi posibilă depunerea unei declarații de depozitare temporară (TSD) înainte de notificarea de prezentare a mărfurilor pentru vămuire (declarația de depozitare temporară predepusă) sau împreună cu aceasta.

Operatorii economici vor avea posibilitatea de a solicita reutilizarea datelor
din declarația sumară de intrare (ENS) depusă în sistermul ICS 2.

De asemenea, odată cu implementarea NCTS5 va fi posibilă și preluarea datelor din declarația de tranzit pentru completarea declarației de depozitare temporară.

Depozitarea temporară se poate face într-un loc autorizat (locație autorizată în cadrul autorizației pentru exploatarea spațiilor de depozitare pentru depozitarea temporară a mărfurilor -TST), într-un loc desemnat sau într-un loc aprobat de biroul vamal.

Sistemul TSD PN asigură supravegherea mărfurilor aflate în depozitare temporară; cu toate acestea, operatorii cu autorizație de depozitare temporară (TST) trebuie în continuare să țină evidențe vamale și să respecte termenul limită (90 de zile).

În ceea ce privește locul aprobat pentru depozitare temporară, titularul va trebui
să respecte termenul de 3 zile (6 zile pentru destinatar agreat).

De reținut! Autoritatea vamală nu va elibera mărfurile în momentul vămuirii/tranzitului până la îndeplinirea completă și corectă a formalităților prealabile unui regim vamal.

4 .Pentru mai multe informații:

De asemenea, puteți găsi informații și pe site-ul Comisiei Europene https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/customs-procedures-import-and-export-0/customs-procedures/temporary-storage_en

Autoritatea Vamală Română vă stă la dispoziție pentru a vă oferi orice informații suplimentare despre acest sistem, la tel. 021 315 58 58 și e-mail vama@customs.ro

4 .Pentru