e-Customs
11 ECS Reglementari

1. Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 1194/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului


2. Instrucţiuni de utilizare a aplicaţiei ECS-faza II pentru operatorii economici

 

    2.1 Instrucțiuni de utilizare vămuire centralizată la nivel național pentru operatori economici

3. Anexa 9, Apendicele J1 - Document de Securitate şi Siguranţă (SDD)

4. Anexa 9, Apendicele J2 - Lista de articole de Securitate şi Siguranţă (SSLol)

5. Anexa 9, Apendicele A

6. Ghidul elaborat de către Comisia Europeană privind exportul/ieșirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii


7. Ghidul privind termenii acceptabili si termenii neacceptabili pentru descrierea marfurilor in declaratiile sumare de intrare si de iesire pe parcursul perioadei tranzitorii a CVU

 

8. Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei. Pentru a consulta acest regulament va rugam apasati aici.

 

9. Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii. Pentru a consulta acest regulament va rugam apasati aici.

 

10. Regulamentul Delegat (UE) 2018/1063 al Comisiei din 16 mai 2018 de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii

 

11. Implementare cod procedura de tip D la export

 

12. Instrucțiuni cu privire la implementarea codului de procedură de tip D la export

 

13. Completare implementare cod procedura D la export

 

14. Implementare mesaj ”Notificare de export”