e-Customs
16 DECIZII VAMALE Conectare la Sistemul Informatic

IMPORTANT: Contul de reprezentant permite efectuarea de operațiuni în numele altui operator economic, în calitate de reprezentant vamal. Pentru a efectua operațiuni în aplicație în numele societății al cărei angajat/administrator sunteți, vă rugam sa solicitați crearea unui cont de utilizator de tip Operator economic.

 

Conectare la Sistemul Informatic

Instrucțiuni de conectare la  Sistemul Central de Decizii Vamale al Comisiei Europene

Instructiuni pentru delegare la CDMS

Adresa circulara DGV nr. 26677/10.11.2021 - Clarificari cu privire la modificarea autorizatiilor de garantie globala prin intermediul SDV