e-Customs
01 Instructiuni de completare cereri

        La transmiterea unei cereri pentru emiterea unei decizii privind informatii tarifare obligatorii (ITO) trebuie sa aveti in vedere urmatoarele:

 - cererea se transmite numai daca intentionati sa efectuati o tranzactie de import sau de export

 - se intocmeste cate o cerere separata pentru fiecare tip de produs

 - trebuie indicata o descriere detaliata a bunurilor dvs., inclusiv imagini sau mostre, daca este posibil. Acestea vor permite identificarea marfurilorsi va ajuta autoritatea vamala sa determine clasificarea corecta.

 - sa va asigurati ca toate informatiile pe care le furnizati sunt corecte si complete. Orice decizii bazate pe informatii incomplete sau inexistente vor fi anulate.

 

     Lista autoritatilor vamale desemnate de statele membre sa primeasca cererile pentru ITO sau sa emita decizii referitoare la informatiile tarifare obligatorii este publicata in JO seria C, nr. 110 din 23.03.2018