Călători

07 Introducerea si scoaterea din Romania a armelor si munitiilor

În conformitate cu H.G.nr.707/2006 privind Regulamentul de aplicare al Codului Vamal al României,articolul 156, persoanele fizice române sau străine au obligaţia de a declara la autoritatea vamală şi de a depune, la biroul vamal de intrare/ieşire în/din România, o declaraţie vamală scrisa în toate cazurile de introducere sau scoatere a armelor letale sau neletale, definite potrivit Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor. 

I. Regimul vamal aplicabil persoanelor fizice române 

Introducerea în ţară a armelor 

Persoanele fizice care intentioneaza să introduca în România arme letale sau neletale achiziţionate din străinătate, trebuie să prezinte la Biroul vamal de intrare în ţară autorizaţia de procurare a armei care se eliberează de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul, precum şi de către Inspectoratul General al Poliţiei Române. 
Persoanele fizice pot achizitiona din străinătate maximum doua arme pentru fiecare calatorie in afara teritoriului Romaniei. 
Pentru armele achiziţionate dintr-un stat terţ (care nu este membru al U.E.) sau achiziţionate din U.E. dar care nu au statut comunitar, la biroul vamal de intrare trebuiesc achitate următoarele taxe: 
Taxe vamale: 2,7% - revolvere şi pistoale; 
3,2% - arme; 
Accize: 0%; 
T.V.A.: 19%. 
Nivelul acestor taxe se aplică la valoarea în vamă a armelor achiziţionate. 

Scoaterea din ţară a armelor 

Persoanele fizice care deţin legal arme letale sau neletale şi intenţioneaza să călătorească în străinătate cu acestea, poate solicita organului de poliţie care i-a acordat permisul de armă eliberarea unei autorizaţii în baza căreia organele poliţiei de frontieră permit ieşirea de pe teritoriul României cu armele înscrise în autorizaţie, făcând menţiune despre acestea în documentul de călătorie al titularului.
Persoanele prevăzute mai sus au obligaţia ca, la întoarcerea în România, să prezinte la frontieră toate armele înscrise în documentul de călătorie, pe care le-au deţinut la ieşirea din ţară. În cazul în care, pe perioada şederii în străinătate, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul trebuie să prezinte, la întoarcere, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române, documente autentice, eliberate de organele de poliţie competente din statul în care s-a produs evenimentul, care să certifice faptul că persoana a reclamat pierderea, furtul sau, după caz, distrugerea armei, organele poliţiei de frontieră având obligaţia să facă menţiune despre aceasta în documentul de călătorie şi să informeze în scris Inspectoratul General al Poliţiei Române.
 
II. Regimul aplicabil persoanelor fizice străine
 
Introducerea în ţară a armelor 


Străinii care călătoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânătoarea, în condiţiile legii, pe baza unei vize de scurtă şedere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, pot fi autorizaţi să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească armele de vânătoare sau de tir pe care le deţin, dacă armele şi muniţia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei. 
Avizul de introducere a armelor în ţară se poate acorda străinilor de către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.
 
Scoaterea din ţară a armelor
 
Străinii care au domiciliul sau reşedinţa în România sau călătoresc în România pe baza unei vize de scurtă şedere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, pot fi autorizaţi să procure din România numai arme de vânătoare, de tir sau de colecţie, în vederea scoaterii acestora din România. Persoanele fizice străine pot fi autorizate să scoată, personal, de pe teritoriul României, doar câte o singură armă dintre cele procurate în timpul unei călătorii în România. Scoaterea din România a două sau mai multor arme se poate face numai prin intermediul armurierilor români, autorizaţi să comercializeze aceste arme. 
Autorizaţia de procurare a armelor se eliberează persoanelor fizice străine de către Inspectoratul General al Poliţiei Române.