Agenți economici

05 Taxe vamale şi măsuri de politică comercială - Ghid completare DAU

GHID DE COMPLETARE A DECLARAŢIEI VAMALE ÎN SISTEMUL DE PROCESARE AUTOMATĂ A DATELOR  
UTILIZÂND BAZA DE DATE TARIC_RO


Casetele din DAU în care datele trebuie să fie în format compatibil cu cele din TARIC_RO


 Caseta 33 (Codul mărfurilor)

 • se înscrie codul NC (8 cifre), urmat de detalierea TARIC (2 cifre) şi de codurile adiţionale (4 caractere)

 Caseta 39 (Contingent)

 • se înscrie un cod format din 6 cifre

 Caseta 41 (Unităţi suplimentare)

 • se completează codul unităţii de măsură format din 3 sau 4 caractere)

 Caseta 44

 • se completează codul şi referinţele certificatelor necesare, precum şi data operării în sistemul informatic

Casetele din DAU care sunt în conexiune cu datele din TARIC_RO, prin intermediul unui program informatic de calcul

 Caseta 23 (Cursul de schimb)

 Caseta 34 (Cod ţară de origine)

 Caseta 36 (Preferinţe)

 Caseta 37 (Regim)

 Caseta 38 (Greutate netă)

 Caseta 42 (Preţ articol)

 Caseta 47 (Calculul impozitărilor)

Codurile adiţionale

 • Se folosesc atunci când o măsură tarifară sau netarifară este instituită doar pentru o parte din mărfurile clasificate la un anumit cod tarifar sau pentru o anumită origine a acestor mărfuri
 • Se completează în caseta 33 "Codul mărfurilor" din declaraţia vamală (subdiviziunile 3 - 5)

 Notă importantă:

 • Primele două subdiviziuni pot fi completate, dacă este cazul, numai cu codurile adiţionale comunitare (coduri de forma 2XXX, 3XXX, 4XXX, 6XXX, 7XXX, 8XXX, 9XXX, AXXX, DXXX, FXXX şi PXXX)
 • A treia subdiviziune este rezervată utilizării codului adiţional naţional (coduri de forma UXXX ŞI XXXX)

Tipuri de măsuri reprezentate prin coduri adiţionale

 a)TARIFARE
  Coduri Meursing
  Accize
  TVA
  Taxe antidumping şi compensatorii

 b) NETARIFARE
  Prohibiţii
  Restricţii
  Restituţii la export
  Măsuri de supraveghere comunitară şi statistică

Certificate necesare - categorii

 • Certificate a căror prezentare este obligatorie pentru efectuarea formalităţilor vamale, dacă această măsură este prevăzută pentru un anumit cod tarifar
   Ex: L132 (Autorizaţie de import emisă de autorităţile competente din Statele Membre care este valabilă pe teritoriul Comunităţii)
 • Certificate a căror prezentare este necesară în cazul în care se solicită o suspendare sau o preferinţă tarifară, dacă această măsură este prevăzută pentru un anumit cod tarifar
   Ex: A119 (Certificat de navigabilitate); N018 (Certificat ATR)
 • Certificate a căror prezentare nu este necesară, dar evidenţierea codului acestora în caseta 44 din DAU este obligatorie pentru validarea declaraţiei, dacă această măsură este prevăzută pentru un anumit cod tarifar
   Ex: Y903 (Bunurile declarate nu figureaza pe lista bunurilor culturale)

Unităţi de măsură suplimentare

Cantitatea articolului exprimată în unitatea de măsură suplimentară (dacă aceasta există) se înscrie în caseta 41 (dacă este prevăzută în Nomenclatura Combinată) sau în caseta 31 (dacă este prevăzută sau necesară pentru aplicarea unor măsuri tarifare).

Pot fi necesare:

 • în scopuri statistice
 • pentru calculul accizelor
 • pentru calculul taxelor vamale şi al celorlalte taxe instituite de Comisia Europeană

Caseta 36 din DAU - preferinţe:

Categorii de preferinţe


1XX - preferinţe acordate erga omnes

2XX - preferinţe acordate ţărilor SGP

3XX - preferinţe acordate în baza acordurilor încheiate de UE cu diferite ţări sau grupuri de ţări

4XX - preferinţe în baza acordurilor de uniune vamală

Tipuri de coduri de preferinţă

100 - Taxe pentru ţări terţe

 • Taxa vamală prevăzută se aplică fără a fi necesară îndeplinirea unor condiţii specifice
 • Modul de reprezentare în TARIC_RO este "Taxă pentru ţară terţă"

110 - Suspendări tarifare autonome

 • Taxa vamală prevăzută (0%) se aplică fără a fi necesară îndeplinirea unor condiţii specifice
 • Modul de reprezentare în TARIC_RO este "Suspendare tarifară"

115 - Suspendări tarifare autonome, condiţionat de destinaţia finală

 • Taxa vamală prevăzută se aplică erga omnes, cu condiţia prezentării unei autorizaţii de tratament tarifar favorabil având în vedere destinaţia finală, eliberată de direcţia regională vamală competentă (cod N990)
 • Modul de reprezentare în TARIC_RO este "Taxă vamală nepreferenţială pentru destinaţie finală"

119 - Suspendări tarifare autonome, cu prezentarea unui certificat de navigabilitate

 • Taxa vamală prevăzută se aplică erga omnes, cu condiţia prezentării unui certificat de navigabilitate (cod A119)
 • Modul de reprezentare în TARIC_RO este "Suspendare tarifară pentru navigabilitate"

120 - Contingente tarifare nepreferenţiale

 • Taxa vamală prevăzută se aplică erga omnes, numai în limita unui contingent. În acest caz, numărul de ordine al contingentului pentru care aplică importatorul trebuie completat în rubrica 39
 • Modul de reprezentare în TARIC_RO este "Contingent tarifar nepreferenţial", urmat de numărul de ordine al contingentului format din 6 cifre

123 - Contingente tarifare nepreferenţiale cu prezentarea unei autorizaţii de destinaţie finală

 • Taxa vamală prevăzută se aplică erga omnes, numai în limita unui contingent şi cu condiţia prezentării unei autorizaţii de tratament tarifar favorabil având în vedere destinaţia finală, eliberată de direcţia regională vamală competentă (cod N990). În acest caz, numărul de ordine al contingentului pentru care aplică importatorul trebuie completat în rubrica 39
 • Modul de reprezentare în TARIC_RO este "Contingent nepreferential pentru destinatie finala", urmat de numărul de ordine al contingentului format din 6 cifre

125 - Contingente tarifare nepreferenţiale cu prezentarea unui certificat special

 • Taxa vamală prevăzută se aplică erga omnes, numai în limita unui contingent şi cu condiţia prezentării unui certificat (de ex: Dovada de origine stabilita in conformitate cu Art 47 din Reglementarea (CEE) Nr. 2454/1993 - cod U040) În acest caz, numărul de ordine al contingentului pentru care aplică importatorul trebuie completat în rubrica 39
 • Modul de reprezentare în TARIC_RO este "Contingent tarifar nepreferential", urmat de numărul de ordine al contingentului format din 6 cifre

200 - Taxe vamale SGP

 • Taxa vamală prevăzută se aplică numai mărfurilor originare din ţările SGP, în baza dovezii de origine: Certificat de origine Form A sau Declaraţie pe factură SGP, fără a fi necesară îndeplinirea altor condiţii specifice
 • Modul de reprezentare în TARIC_RO este "Preferinţă tarifară" iar grupul de ţări indicat este SPG

220 - Contingente tarifare SGP

 • Taxa vamală prevăzută se aplică numai mărfurilor originare din ţările SGP, în baza dovezii de origine: Certificat de origine Form A sau Declaraţie pe factură SGP, numai în limita unui contingent. În acest caz, numărul de ordine al contingentului pentru care aplică importatorul trebuie completat în rubrica 39
 • Modul de reprezentare în TARIC_RO este "Contingent preferenţial", urmat de numărul de ordine al contingentului format din 6 cifre

223 - Contingente tarifare SGP condiţionat de destinaţia finală

 • Taxa vamală prevăzută se aplică numai mărfurilor originare din ţările SGP, în baza dovezii de origine: Certificat de origine Form A sau Declaraţie pe factură SGP, numai în limita unui contingent şi cu condiţia prezentării unei autorizaţii de tratament tarifar favorabil având în vedere destinaţia finală, eliberată de direcţia regională vamală competentă (cod N990). În acest caz, numărul de ordine al contingentului pentru care aplică importatorul trebuie completat în rubrica 39
 • Modul de reprezentare în TARIC_RO este "Contingent preferential pentru destinaţia finală", urmat de numărul de ordine al contingentului format din 6 cifre

240 - Taxe vamale preferenţiale SGP condiţionat de destinaţia finală

 • Taxa vamală prevăzută se aplică numai mărfurilor originare din ţările SGP, în baza dovezii de origine: Certificat de origine Form A sau Declaraţie pe factură SGP şi cu condiţia prezentării unei autorizaţii de tratament tarifar favorabil având în vedere destinaţia finală, eliberată de direcţia regională vamală competentă (cod N990).
 • Modul de reprezentare în TARIC_RO este "Preferinţă pentru destinaţia finală"

300 - Taxe vamale preferenţiale

 • Taxa vamală prevăzută se aplică numai mărfurilor originare din ţările sau grupurile de ţări cu care UE a încheiat acorduri preferenţiale, în baza dovezii de origine: Certificat EUR 1, Certificat EUR-MED, Declaraţie pe factură sau Declaraţie pe factură tip EUR-MED, fără a fi necesară îndeplinirea altor condiţii specifice
 • Modul de reprezentare în TARIC_RO este "Preferinţă tarifară"

310 - Acorduri preferenţiale - suspendări tarifare

 • Taxa vamală prevăzută (0%) se aplică numai mărfurilor originare din ţările sau grupurile de ţări cu care UE a încheiat acorduri preferenţiale, în baza dovezii de origine: Certificat EUR 1, Certificat EUR-MED, Declaraţie pe factură sau Declaraţie pe factură tip EUR-MED, fără a fi necesară îndeplinirea altor condiţii specifice
 • Modul de reprezentare în TARIC_RO este "Suspendare preferenţială"

315 - Suspendări preferenţiale, condiţionat de destinaţia finală

 • Taxa vamală prevăzută se aplică numai mărfurilor originare din ţările sau grupurile de ţări cu care UE a încheiat acorduri preferenţiale, în baza dovezii de origine: Certificat EUR 1, Certificat EUR-MED, Declaraţie pe factură sau Declaraţie pe factură tip EUR-MED, cu condiţia prezentării unei autorizaţii de tratament tarifar favorabil având în vedere destinaţia finală, eliberată de direcţia regională vamală competentă (cod N990).
 • Modul de reprezentare în TARIC_RO este "Suspendare preferenţială"

320 - Contingente tarifare preferenţiale

 • Taxa vamală prevăzută se aplică numai mărfurilor originare din ţările sau grupurile de ţări cu care UE a încheiat acorduri preferenţiale, în baza dovezii de origine: Certificat EUR 1, Certificat EUR-MED, Declaraţie pe factură sau Declaraţie pe factură tip EUR-MED, numai în limita unui contingent. În acest caz, numărul de ordine al contingentului pentru care aplică importatorul trebuie completat în rubrica 39
 • Modul de reprezentare în TARIC_RO este "Contingent preferenţial", urmat de numărul de ordine al contingentului format din 6 cifre

323 - Contingente tarifare preferenţiale condiţionat de destinaţia finală

 • Taxa vamală prevăzută se aplică numai mărfurilor originare din ţările sau grupurile de ţări cu care UE a încheiat acorduri preferenţiale, în baza dovezii de origine: Certificat EUR 1, Certificat EUR-MED, Declaraţie pe factură sau Declaraţie pe factură tip EUR-MED, numai în limita unui contingent şi cu condiţia prezentării unei autorizaţii de tratament tarifar favorabil având în vedere destinaţia finală, eliberată de direcţia regională vamală competentă (cod N990). În acest caz, numărul de ordine al contingentului pentru care aplică importatorul trebuie completat în rubrica 39
 • Modul de reprezentare în TARIC_RO este "Contingent preferential pentru destinaţia finală", urmat de numărul de ordine al contingentului format din 6 cifre

325 - Contingente tarifare preferenţiale cu prezentarea unui certificat special

 • Taxa vamală prevăzută se aplică numai mărfurilor originare din ţările sau grupurile de ţări cu care UE a încheiat acorduri preferenţiale, în baza dovezii de origine: Certificat EUR 1, Certificat EUR-MED, Declaraţie pe factură sau Declaraţie pe factură tip EUR-MED, numai în limita unui contingent şi cu condiţia prezentării unui certificat special, (de ex: Certificat EUR.1 cu mentiunea "Derogare - Decizie nr. 3/2001 (cod U024). În acest caz, numărul de ordine al contingentului pentru care aplică importatorul trebuie completat în rubrica 39
 • Modul de reprezentare în TARIC_RO este "Contingent tarifar preferential", urmat de numărul de ordine al contingentului format din 6 cifre, precum şi de indicarea certificatului necesar

340 - Taxe vamale preferenţiale condiţionat de destinaţia finală

 • Taxa vamală prevăzută se aplică numai mărfurilor originare din ţările sau grupurile de ţări cu care UE a încheiat acorduri preferenţiale, în baza dovezii de origine: Certificat EUR 1, Certificat EUR-MED, Declaraţie pe factură sau Declaraţie pe factură tip EUR-MED şi cu condiţia prezentării unei autorizaţii de tratament tarifar favorabil având în vedere destinaţia finală, eliberată de direcţia regională vamală competentă (cod N990).
 • Modul de reprezentare în TARIC_RO este "Preferinţă pentru destinaţia finală"

400 - Neperceperea taxelor vamale în baza acordurilor de uniune vamală

 • Pentru mărfurile provenind din ţările cu care sunt încheiate acorduri de uniune vamală (Turcia, Andora şi San Marino) nu se percep taxe vamale, în baza documentului care face dovada statutului comunitar: Certificatul ATR (cod N018) sau Documentul T2L (cod N018)
 • Modul de reprezentare în TARIC_RO este "Taxă Uniune vamală"