Agenți economici

12 Reglementări

1. Tratatul privind aderarea României şi Republicii Bulgaria la Uniunea Europeană

 

2. Documentul Comisiei Europene TAXUD 1661/2006 privind măsurile tranzitorii  în domeniul vamal ale Actului de Aderare

 

3. Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificarile si completarile ulterioare (Varianta consolidata la data de 18.12.2023)

 

4. Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, modificată şi completată prin H.G. nr.797/25.07.2007;  H.G. nr.946/22.08.2007; H.G nr.544/02.07.2010 şi H.G. nr. 875/18.08.2010.

 
5.  REGULAMENTUL (U.E) NR. 952/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii - publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 269 din 10 octombrie 2013.  Pentru a consulta acest regulament va rugam apasati aici.

 6. Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere, la care ţara noastră a aderat prin Legea nr. 103 din 19 iunie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 289/27 iunie 2000. 


7. Documentul TAXUD/A2/SPE/2013/058 elaborat de Comisia Europeană cu scopul de a furniza informaţii utile despre aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană începând cu data de 1 iulie 2013. 

8. Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29 aprilie 2014 de stabilire a programului de lucru pentru Codul Vamal al Uniunii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L134 din data de 7 mai 2014. 


9. Ordinul presedintelui ANAF nr. 841 din 02.04.2015 privind aprobarea modelului, continutului si a normelor tehnice de utilizare si completare a formularelor specifice destinate utilizarii in activitatea vamala - consolidata 2017

10. Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii.  Pentru a consulta acest regulament va rugam apasati aici.

11. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii.  Pentru a consulta acest regulament va rugam apasati aici.

12. Ordinul preşedintelui ANAF nr. 839 pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a magaziilor și a perimetrelor pentru depozitare temporară și a Normelor tehnice de înregistrare a depozitelor utilizate în zonele libere. ABROGAT

13.  REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei.  Pentru a consulta acest regulament va rugam apasati aici.

 

14. Ordinul Președintelui ANAF nr. 792/21.02.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară și a Normelor Tehnice privind utilizarea și completarea declarației de depozitare temporară.

 

15. Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei.  

 

16. Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii

 

17. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2089 al Comisiei din 14 noiembrie 2017 privind modalitățile tehnice pentru dezvoltarea, întreținerea și utilizarea sistemelor electronice destinate schimbului de informații și pentru stocarea acestor informații în temeiul Codului vamal al Uniunii.

 

18. Regulamentul Delegat (UE) 2018/1063 al Comisiei din 16 mai 2018 de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii

19. Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 461 din  data de 31.01.2024 privind aprobarea Normelor de aplicare a art. 30^3 alin. (2) și a art. 30^11 din Legea nr. 86/2006  privind Codul vamal al României