Agenți economici

04 Proceduri vamale - Reglementari

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 2671/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru utilizarea garanției globale în legătură cu două sau mai multe operațiuni, declarații sau regimuri vamale, cu excepția regimului de tranzit unional/comun, publicat in Minitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748/18.09.2017

 

2. Decizia directorului general al AVR nr. 145/25.06.2018 - Instructiuni privind garantiile constituite pentru derularea operatiunilor si regimurilor vamale, cu exceptia tranzitului comun/unional.

    Anexa la Decizia nr.145/25.06.2018

    Decizia directorului general al AVR nr. 162/17.10.2018 de modificare a Deciziei nr. 145/25.06.2018 prin care se aprobă Instructiunile privind garantiile constituite pentru derularea operatiunilor si regimurilor vamale, cu exceptia tranzitului comun/unional.

 

3. Regulamentul delagat (UE) 2018/1118 al Comisiei din 7 iunie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce privește condițiile pentru acordarea unei reduceri a nivelului garanției globale și a unei exonerări de garanție 

 

4. Ordinul președintelui Autorității Vamale Române pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanție izolată, utilizării garanției globale și a exonerării de garanție în cadrul regimului de tranzit unional/comun nr. 3861/21 decembrie 2023