Agenți economici

04 Proceduri vamale - Abandonarea marfurilor

Începând cu data de 1 mai 2016, la nivelul Uniunii Europene se aplică următoarele reglementări: 

- Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii; 
- Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17.12.2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul Vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 al Comisiei; 
- Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului Vamal al Uniunii; 
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii; 

Abandonul mărfurilor reprezintă unul din modurile de a dispune de mărfuri de către autorităţile vamale. 
Abandonul se aplică doar mărfurilor neunionale pentru care nu au fost achitate drepturile de import. 
În vederea abandonării mărfurilor aveţi obligaţia de a depune la autoritatea vamală o Declaratie de abandon. 
În cazul în care mărfurile care urmează a fi abandonate fac deja obiectul unei declaraţii vamale, în evidenţele operatorului se face trimitere la declaraţia vamală respectivă. Autorităţile vamale invalidează respectiva declaraţie vamală. 

Operaţiunea de abandon nu trebuie să presupună nicio cheltuială de la bugetul statului.