Agenți economici

03 TARIC RO si TARIC

In aceasta sectiune se pun la dispozitia agentilor economici link-urile de conectare la TARIC-RO si TARIC Comunitar.

TARIF VAMAL INTEGRAT ROMAN - TARIC RO
TARIF VAMAL INTEGRAT COMUNITAR - TARIC
Tariful Integrat al Uniunii Europene – TARIC a fost stabilit în baza Articolului 2 al Regulamentului Consiliului nr. 2658/87/CEE de la 2 iulie 1987 privind nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun; 

TARIC este o baza de date destinata sa indice dispozitiile legale unionale aplicabile (masuri tarifare şi netarifare) pentru un anumit produs, atunci când acesta este importat pe teritoriul vamal al UE sau, dupa caz, când acesta este exportat către ţări terţe.

TARIC se bazează pe Nomenclatura Combinată (NC - codificare la 8 cifre) care constituie nomenclatura de bază pentru Tariful Vamal Comun, utilizată în procesul de vămuire a mărfurilor precum şi pentru întocmirea statisticilor de comerţ al Uniunii cu ţări terţe (EXTRASTAT) şi a statisticilor de comerţ între Statele Membre (INTRASTAT).

Baza de date TARIC este utilizată de administraţiile vamale din Statele Membre pentru procesarea declaraţiilor vamale de import / export din / către ţări terţe; fiind, totodată, un instrument util de informare pentru operatorii economici.

TARIC cuprinde dispoziţiile referitoare la domeniul vamal, conţinute în legislaţia unională specifică privitoare la: Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor (S.A.), Nomenclatura combinată (N.C.), taxe vamale aplicabile; suspendări de taxe vamale; contingente tarifare; regimul tarifar preferenţial (inclusiv pe bază de contingente tarifare preferenţiale); sistemul generalizat de preferinţe tarifare (SGP) aplicabil ţărilor în curs de dezvoltare; taxe anti-dumping sau compensatorii (antisubvenţie); prohibiţii la import şi export; restricţii la import şi export; coduri adiţionale; restituţii la export; referiri cu privire la reglementarile unionale prin care s-a introdus o masură tarifară sau netarifară; alte măsuri tarifare şi netarifare aplicabile în procesul de vămuire a mărfurilor.

Baza de date TARIC-RO conţine, în plus faţă de baza de date TARIC, măsurile naţionale referitoare la restricţiile impuse prin diverse acte normative naţionale cu implicaţii în activitatea vamală.

Pentru fiecare măsură (tarifară şi netarifară) este prezentat actul normativ unional sau naţional care instituie măsura respectivă, eventualele documente cerute, note de subsol explicative.